Uzņēmēju pēcpusdiena Dobelē

Datums: 
22. Aprīlis, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Sākums plkst.13.00

Pēcpusdienas tēma: Nodokļu aktualitātes pašnodarbinātajiem un citiem mazajiem uzņēmējiem

Lektore - Ingūna Leibus, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

Tēmas:
1. Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadu:
- ar IIN apliekamā ienākuma aprēķināšana (ieņēmumu un izdevumu uzskaite, izdevumu precizēšana)
- minimālā ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība
- avansa maksājumu aprēķināšana

2. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts, maksātāji un atbrīvojumi no nodokļa

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas 2015.gadā:
- atvieglojumu piemērošana
- ar nodokli neapliekamie ienākumi
- lauksaimniecības zemes atsavināšana
- sezonas laukstrādnieka ienākuma nodoklis

4. Pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI)
5. Būtiskākās normas patentmaksas un fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem
6. Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) aktualitātes
7. Mazajiem uzņēmējiem būtiskas PVN normas
Atbildes uz jautājumiem

Dalība bez maksas!

Tālruņi informācijai: 63781740, 63781741
www.pic.dobele.lv

Reģions filtram: