Interaktīva porgramma jauniešiem "Tu vari vairāk" Saulainē (5. mācību diena)