Biedrība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Datums: 
25. Aprīlis, 2016 līdz 25. Maijs, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Daugavpils

VIETAS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGAS VIDES RADĪŠANA:
1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai
1.2. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo produktu noietu
VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBA, KVALITATĪVAS DZĪVES VIDES NODROŠINĀŠANA, DABAS UN KULTŪRAS RESURSU SAGLABĀŠANA UN ILGSPĒJĪGA IZMANTOŠANA;
2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai.
KAD? │25.APRĪLIS -25.MAIJS
KUR IESNIEGTS?│
klātienē: Sēlijas iela 25, 305.kabinets, Daugavpils
elektroniski: Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login
Vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
Būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā – divi gadi

Kontaktinformācija: 
Biedrība daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” Sēlijas iela 25, 305.kabinets, Daugavpils LV-5401 kontaktpersona: Inga Krekele tālr.: 29184640 e-pasts: inga.krekele@gmail.com http://www.daugavpils.partneribas.lv
Reģions filtram: