Bauskā mācības jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai