Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 2.mācību diena Jelgavas un Dobeles nodaļām