Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 3.mācību diena Jelgavas un Dobeles nodaļām