Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaites platformā

Datums: 
14. Septembris, 2020
Vieta: 
zirgu sēta

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņmējs digitalizācijas laikmetā" aktivitātes "Semināru cikls I" ietvaros šī gada 14.septembrī Krāslavas novada Kaplavas pagasta zirgu sētā "Klajumi" Latgales uzņēmējiem tiek organizēts bezmaksas seminārs "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaites platformās".
Seminārā tiks sniegta informācija par jaunu digitālo prasmju apguvi un kopumā digitālo prasmju apzināšanu, prioritizēšanu. SVID analīzes apstiprināšana ar galveno izmanību izaicinājumu mērķtiecīgā risināšanā un iespēju pastirinātā izmantošanā, lai radītu, attīstītu un nostiprinātu Latgales tūrisma produktus.
Semināra dalībniekiem lūgums ņemt līdzi savus portatīvos datorus un viedtālruņus!
Seminārā, ja izmantosiet iespēju teritorijas apskatei - apavi, piemēroti pastaigai dabā.
Lai piedalītos seminārā pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Kg-rBXk7v8RF2hAjpoocsSJDob_5...

Pielikumā semināra programma.

Vairāk informācija savā partnerībā:
- Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
- Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, info@rezeknespartneriba.lv;
- Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
- Balvu rajona partnerība – Stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
- Krāslavas rajona partnerība - koordinatore Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv;
- Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com

Kontaktinformācija: 
Sandra Palma, Ludzas rajona partnerības, e-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
seminari_latgales_uznemejiem_sept.pdf578.61 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: