Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē

Datums: 
17. Maijs, 2022 līdz 1. Jūnijs, 2022

Programmas atbalsts tiks piešķirts projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā. Atbalsta saņēmējs var būt saimnieciskās darbības veicējs, kā arī uzņēmums, kurš nodarbina līdz 20 darbiniekus un tā apgrozījums ir līdz 1 000 000 EUR. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Atbalstu vienam projektam var saņemt no 5 000 – 10 000 EUR. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 12 mēnešiem, kopš līguma noslēgšanas.
Visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona mājas lapā, sadaļā Grantu shēma "Atbalsts biznesa ideju
īstenošanai Latgalē"
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/grantu-shema-...

Kontaktinformācija: 
Elīna Ģipsle, tel.nr. 64624300, e-pasts: EEAGRANTS@LPR.GOV.LV
Reģions filtram: