11.11.2022.| "Laukiem būt" pieredzes apmaiņas brauciens | Tukums