Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina jaunā plānošanas perioda projekta konkursu uz EJZAF fonda finansējumu

Datums: 
18. Februāris, 2024
Reģions: 

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina jaunā plānošanas perioda projekta konkursu uz EJZAF fonda finansējumu
EJZAF pasākumā: “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (U31421).
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024. gada 29. februāra līdz 2024. gada 29. martam
Kārtas kopējais finansējums: 965 000,00 eiro
Projektu darbības teritorija: Talsu novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.
Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmum pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
pārējiem projektiem – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: www.ziemelkurzeme.lv; zba@dundaga.lv
Kontaktpersonas konsultācijām: Ilze Šteine (tālr. 28717810); Gunta Abaja (tālr. 29172814).
Mērķis: Konkurētspējīga un ilgtspējīga jūras piekraste Ziemeļkurzemē.

Kontaktinformācija: 
Ilze Šteine (tālr. 28717810); Gunta Abaja (tālr. 29172814)
Reģions filtram: