Aizkraukles jaunieši dodas uz praksi Vācijā

Astoņi Aizkraukles profesionālās vidusskolas ceturtā kursa audzēkņi 7. janvārī devās uz Vāciju, kur uzņēmumos pilnveidos savas prasmes kvalifikācijas praksē. Lai varētu pilnvērtīgi sazināties prakses vietās, jaunieši pirms tam intensīvi mācījušies vācu valodu.

Uz Vāciju devās četri topošie automehāniķi un četri nākamie galdnieki. Aizkraukles profesionālajai vidusskolai ir pieredze starptautiskas kvalifikācijas prakses īstenošanā, jo jaunieši tādā devušies arī iepriekš. Mēnesi ilgajā praksē jaunieši savas skolā iegūtās zināšanas izmanto īstā uzņēmumā, ar kvalitatīvu aprīkojumu, strādā citā vidē, mācās iekļauties kolektīvā, sadarboties un saprasties. Tā ir ne tikai iegūto teorētisko zināšanu izmantošana, bet arī liela dzīves pieredze un redzesloka paplašināšanas iespēja. Jaunieši strādās autoservisos un kokapstrādes uzņēmumos. Iepriekšējā pieredze liecina, skolā tiek sagatavoti labi meistari, kuri spēj konkurēt un kuru kvalifikāciju novērtē arī ārzemju uzņēmumos.

 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un uzņēmumu mācekļiem starptautisko praksi piedāvā mūžizglītības „Leonardo da Vinči” mobilitātes projekts, kas dod iespēju iegūt starptautisku praksi ārvalstu uzņēmumos vai mācību iestādēs. Projekta ietvaros tiek apmaksāti praktikanta dzīvošanas, ceļa, administratīvie un citi izdevumi, bet skola praktikantiem sagādājusi jaunus un kvalitatīvus darba tērpus.

 

Sagatavoja Mārīte Kviļūna, LLKC Aizkraukles nodaļas lauku attīstības konsultante

Aizkraukles reģiona laikraksts „Staburags”, 7.01.2014., Nr. 2 (7229)

Pievienot komentāru