Ģimenes tradīcijas Volmāram Sutugovam nes veiksmi!

GalerijaPrint

Braucot pa ceļu Baltinava – Tilža, trīsarpus kilometrus no Baltinavas ceļa malā var redzēt liellopu gaļas šķirnes Anguss ganāmpulku. Šeit saimnieko Volmārs Sutugovs ar ģimeni.

Volmārs apsaimnieko 36 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no tiem 6 ha ir graudaugu sējumi, pārējais ir pļavas un ganības. Saimniecībā ir viens tīršķirnes vaislas bullis, deviņas tīršķirnes Anguss zīdītājgovis, viena krustojuma zīdītājgovs un desmit jaunlopi. Sarunā Volmārs pastāsta, ka savā saimniecībā ir īstenojis projektu pasākumā  „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” un izveidojis zemnieku saimniecību „Mežābeles”.  Projekta realizācijas ietvaros ir iegādāta siena rituļu prese „Metal Fach”, eklektiskā gana komplekts  un, protams, saimniecības lepnums – gaļas šķirnes dzīvnieki: viens vaislas bullis  un desmit grūsnas teles.  Vaislas bullis ir nācis no Igaunijas, bet  teles – gan no Igaunijas, gan tepat no Latvijas. Jau 2013. gadā divas zīdītājgovis piedalījās „Govju dienās” Vārmē un ieguva otrās un trešās pakāpes diplomus  Anguss šķirņu grupā.  Tas bija liels prieks un stimuls darboties tālāk, – atzīst Volmārs. Saimniecība veic gaļas liellopu pārraudzību, lai mērķtiecīgi varētu uzlabot ganāmpulku.

Kapēc Volmārs izvelējās tieši gaļas liellopus un Anguss šķirni? Volmārs pastāsta, galvenais iemesls, protams, bija esošā zemes platība, jo 36 hektāros ar graudkopību nodarboties nav prāta darbs. Varbūt arī interese par liellopu audzēšanu ir nākusi mantojumā? Jau Volmāra vecmāmiņa Marta Sutugova un vectēvs Jāzeps Sutugovs savu darba mūžu aizvadīja padomju saimniecībā „Baltinava” Līčupes teļu fermā, kur audzēja teles piena ganāmpulku atražošanai. Marta Sutugova bija viena no labākajām teļkopējām. Arī Volmāra mammai Sarmai Sutugovai  dzīvnieki ir sirdslieta. Jau uzreiz pēc 8. klases pabeigšanas Sarma uzsāka savas darba gaitas padomju saimniecībā „Baltinava” šķirnes zirgu fermā sākumā kā zirgkopēja, vēlāk kā jaunzirgu trenere. Pēc tam arī strādāja teļu fermā „Līčupe”. Volmārs ar lepnumu saka – tā ir ģimenes tradīcija! Un, protams, tētis Juris ir pats lielākais palīgs visos darbos pie tehnikas. Tētis jau no mazotnes Volmāram  iemācīja visas gudrības un knifiņus, kas saistās ar tehniku, un arī tagad tēva padoms lieti noder.

Vai laukos ir grūti? – Volmārs atbild: „Protams, grūti, bet kaut kas taču ir jādara,  jāstrādā, nevar sēdēt, neko nedarot!  Šogad jau ir sagaidīti arī darba pirmie rezultāti, realizēti jaunlopi. Realizēti ne tikai nobarojamie jaunlopi, bet arī viens sertificēts šķirnes bullis, kā arī divi jaunlopi tālākai nobarošanai uz Ogres pusi saimniecībai „Zelta teļš”.  Saimniecībā dzimušās telītes gan vēl netiek realizētas, tās tiek atstātas atražošanai. Volmārs plāno savu saimniecību krietni paplašināt, tikai, kā atzīst pats saimnieks, pastāv liela problēma – trūkst lauksaimniecībā izmantojamās zemes tieši ganībām.  Apkārt esošā zeme pieder īpašniekiem, to neviens neiznomā, par nožēlu arī pašvaldībai nav zemes, ko varētu piedāvāt. Volmārs cer, ka varbūt ar laiku izdosies vienoties ar apkārtesošajiem īpašniekiem par zemes nomu vai iespēju nopirkt zemi.

„Iespēja īstenot projektus ir ļoti nepieciešama, bez projektu finansējuma noteikti nespētu izveidot savu saimniecību. Tas ir svarīgi it sevišķi jauniešiem, kuri uzsāk saimniekot un vieņiem tik ļoti nepieciešams starta kapitāls,” saka Volmārs. Vēl viņš piemetina: „Vislielāko paldies jāsaka LLKC darbiniekiem, bez viņu atbalsta un sniegtajām konsultācijām, ieteikumiem  noteikti nekas nebūtu sanācis”.

Skatoties nākotnē, Volmārs ir apņēmības pilns īstenot projektus turpmāk. Saimniecībā ir ļoti nepieciešama artēziskā aka, apsildāmās dzirdnes, jauns pļāvējs un jauns siena vālotājs.

Tālākā sarunā Volmārs pastāsta, ka nemaz nenožēlo, ka ir palicis tepat Baltinavā un uzsācis saimniekot tēva mājās. Arī citiem jauniešiem Volmārs iesaka – droši atgriezties Baltinavā un mēģināt uzsākt saimniekot, tikai dzimtā puse dod spēku un ticību sev. Lai reizēm nemaz nav tik viegli, tomēr apziņa, ka vecāku iesāktais darbs tiek turpināts un tēva pārmantotā rosība nerimst, ir liels gandarījums visiem. Pirms doties  kaut kur prom, uz pilsētu vai ārzemēm, tomēr vajag izsvērt visus „par” un „pret”! Tāds ir Volmāra ieteikums saviem vienaudžiem.

 

Sarmīte Tabore,

LLKC Balvu nodaļas Baltinavas novada lauku konsultante

Foto: Zane Tabore 

 

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru