Konkursa „Laukiem būt!” projektu aizstāvēšana

Konkursa „Laukiem būt!” pirmās kārtas projektu aizstāvēšana Latvijas vidus reģiona jauniešiem 9. oktobrī notika Aizkrauklē.

Ar labiem panākumiem konkursā startēja četri aktīvi jaunieši no LLKC Tukuma nodaļas: Arta Berezovska, Paata Bakuradze, Uldis Rašmanis un Lauris Štolcers.

Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros šī gada jūnijā LLKC Tukuma nodaļa rīkoja apmācības „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.” Mācībās tika apgūti pamati biznesa plāna izstrādei. Jaunieši ieguva pieredzi, tiekoties ar veiksmīgiem uzņēmējiem, kas deva stimulu tālākai darbībai. Mācību noslēgumā katrs jaunietis saņēma sertifikātu. Izstrādājot savu biznesa plānu, to varēja iesniegt konkursam „Laukiem būt!”. Konkursa dalībnieki tika vērtēti piecās kategorijās. Veiksmīgi aizstāvot savus biznesa plānus, LLKC Tukuma nodaļas jaunieši savās kategorijās ieguva:

Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē:

1. vieta – Arta Berezovska ar biznesa plānu „Dabas notikumu dārzs”

Uzņēmējdarbības ideja nelauksaimniecības nozarē:

2. vieta un žūrijas speciālbalva – Uldis Rašmanis ar biznesa plānu „Koka dizaina fabrika laukos”

3. vieta – Lauris Štolcers ar biznesa plānu „Estētikas Ministrijas darbnīca”

Uzņēmējdarbības attīstība nelauksaimniecības nozarē:

1.  vieta – Paata Bakuradze ar biznesa plānu „Zelta Griezums”,  koka pedāļu automašīnu izgatavošana

Ginta Popluga,

LLKC Tukuma nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru