Kooperatīvu skaits palielinās

Kurzemnieki šogad kļuvuši vēl par vienu kooperatīvu bagātāki, jo savu darbību sācis kooperatīvs „Kurland Agro”, apvienojot 26 biedrus, kuri nodarbojas ar augļu, ogu un dārzeņu pārstrādi, uzglabāšanu un tirdzniecību.

Kooperatīva vadība norāda, ka vajadzība izveidot šādu kooperatīvu radās jau vismaz pirms pieciem gadiem. Lēmums par tā izveidi tika pieņemts salīdzinoši ilgā laika posmā, jo nebija atbilstošas kandidatūras, kas uzņemtos kooperatīva vadīšanu.

Kāpēc izraudzīts šāds nosaukums? Svarīgi bijis, lai to saprastu arī ārzemnieki. „Kurland” – tāpēc, ka te ir Kurzeme, „Agro” – tāpēc, ka pārstāvēta lauksaimniecība.

Izveide sākās ar domubiedru grupas sanākšanu, lai vienotos par darbības virzieniem, pārrunājot reālās iespējas. Pirms tam tika aptaujāti iespējamie sadarbības partneri un potenciālie biedri, kuri vēlējās izveidot šādu kooperatīvu.

Uz dibināšanas sapulci ieradās ap 50 interesentu, bet gatavi iesaistīties kooperatīva dibināšanā bija 26 sapulces dalībnieki. Citi nolēma nogaidīt, jo gribot redzēt, kas tur iznāks.

Kooperatīva pārstāvji norāda, ka īpašu problēmu reģistrācijas procesā nebija, bet viņu ieteikums tiem, kuri vēlas reģistrēt, ir – ieplānot vairāk laika, lai precīzi izpildītu likuma noteiktās darbības, it sevišķi dibināšanas līgumā un dibināšanas sapulces protokola noformēšanā, kā arī vēlams izmantot jurista pakalpojumus. Tika atzīts, ka Uzņēmumu reģistrā pieejamā informācija ir pietiekama, bet svarīgs ir speciālista skaidrojums, lai izslēgtu interpretācijas iespējas.

Dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā „Kurland Agro” dibinātāji  sagatavoja kopā ar juristu, lai gan būtu to spējuši arī pašu spēkiem.

Visiem jaunizveidotajiem kooperatīviem svarīgs veiksmes nosacījums ir vadītāja izvēle. „Kurland Agro” gadījumā dibinātāji izvirzīja kandidātu – Mareku Kuduli, kurš arī piekrita uzņemties šo darbu, bet faktiski vienošanās notika jau pirms sapulces. Tika meklēts zinošs un profesionāls cilvēks ar pieredzi uzņēmuma vadīšanā un tirdzniecībā, kā arī ar izpratni par lauksaimnieciskās ražošanas procesiem.

Dibināšanas izdevumus sedza paši dibinātāji, bet noteikti būs vajadzīgs ārējais (ES fondu līdzfinansējums, banku aizdevumi) finansējums, jo ar biedru naudām vien nepietiek reālai darbības uzsākšanai.

Pirms kooperatīva dibināšanas tika apspriesti jautājumi gan par veidu, kā sadarboties, gan par produkcijas izvēli, gan par pārstrādes iespējām un jaudu, gan par naudas piesaisti un vadītāja kandidatūru.

Produkciju iepērk gan no kooperatīva biedriem, gan no citiem ražotājiem. Par izejvielu iegādi ir atbildīgs viens cilvēks, kura pārziņā ir arī pārstrādes jautājumi. Piegādātāji parasti ir vieni un tie paši, taču pievienojas arī jauni.

Kooperatīvam šobrīd izdevīgāk produkcijas transportēšanā izmantot ārpakalpojumu, bet uzglabāšana notiek noliktavā pie viena no kooperatīva biedriem, kurš arī ir ražotājs.

Produkcijas realizācija notiek uz sadarbības līgumu pamata ar veikaliem, „HoReCa” partneriem un citiem ražotājiem. Lēmums par sadarbību ar iepriekš nosauktiem partneriem tika pieņemts jau kādu laiku iepriekš, kad kooperatīva ideja bija tikai „galvās”.

Tirdzniecības kanālu meklēšana ir viens no svarīgākajiem posmiem, un ar to nodarbojas kooperatīva vadītājs, veltot tam vairākas stundas dienā.

Atšķirībā no citām nozarēm potenciālie partneri tiek iepazīstināti ar produktiem. Tas tiek darīts, piedāvājot degustācijas, informējot par produkta īpašībām un norādot uz atšķirībām salīdzinājumā ar konkurējošo produkciju.

Tā kā šim kooperatīvam ir arī pašam sava pārstrāde, kuru organizē ražošanas ceha īpašniece – kooperatīva dalībniece, ir izveidots arī veikals, kurā visi interesenti var iegādāties kooperatīva biedru produkciju.

Kooperatīvs ir uzsācis darbu pie jaunas preču zīmes izstrādes, reklāma gan pagaidām notiek no „mutes mutē” un degustāciju laikā.

Uz jautājumu par to, vai kooperatīvs izmanto kādas atbalsta programmas, pārstāvji norāda, ka vēl neizmanto, bet domā par to. Svarīga ir papildu pievienotās vērtības radīšana. Katrs atbalsts ir zelta vērts!

Sadarbība ar citiem kooperatīviem notiek tikai konsultāciju līmenī. „Kurland Agro” pārstāvji norāda, ka vienmēr pastāv iespējas nozarē ienākt jauniem kooperatīviem: „Bet, jo spēcīgāki būs konkurenti, jo varenākiem būs jākļūst mums!”

„Kurland Agro” ieteikumi, tiem, kuri vēlas sākt darboties kooperatīvā:

izvērtēt savas spējas un resursus;

atrast domubiedrus un uzticamus palīgus;

būt godīgiem un atklātiem;

izraudzīties mērķi un neatlaidīgi tam sekot.

  

Maija Lankupa,
Durbes novada lauku attīstības konsultante

 Linda Siliņa,
LLKC ekonomikas konsultante

Pievienot komentāru