Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēni iepazīstas ar lauku uzņēmējdarbību

Dodamies uz īpašu vietu Priekules novadā, Bunkas pagastā – Krotes Kronvalda Ata pamatskolu, kur pasākuma „Uzņēmējdarbības popularizēšana laukos” ietvaros 21. novembrī notika informatīvā tikšanās par uzņēmējdarbību laukos. Šo tikšanos vadīja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Ieva Kreicberga.

Pirms turpinām ar tikšanās reizē stāstīto un dzirdēto, tuvāk iepazīsim Kroti un Krotes pamatskolu. Kāpēc tāda atkāpe? Jo mēs esam tik lieli, cik spējam mīlēt un lepoties ar to, kas mums piederēja un pieder.

„Apdzīvotas vietas nosaukums „Krote” pirmo reizi vēstures liecībās parādās 13. gs. vidū Kurzemes dalīšanas grāmatā,” stāsta Lita Vēkause, Krotes bibliotēkas un senlietu krātuves vadītāja. Šīs vietas vēsture ir caurvīta ar laika liecībām. To iepazīšanai ieteiktu iegriezties tieši Krotes bibliotēkā, kurā atrodas Bunkas pagastā dzimušo dzejnieku Kronvaldu Ata un Alfrēda Krūkļa dzimtas ciltskoks, daiļrades darbi un apraksti. Bibliotēkā ir bagāts materiālu klāsts par bijušā kolhoza „Suvorovs” pastāvēšanas vēsturi un divu Latvijas valsts prezidentu vizītēm Bunkas pagastā, kā arī tajā ir izveidots vecu darba rīku muzejs (senlietu krātuve).

Savulaik Krotes pusē ir bijusi sava muiža un spirta brūzis, vēlāk arī ķieģeļu ceplis, liela kokzāģētava un ūdens dzirnavas, kurās tika malti milti, kārsta un vērpta vilna, turētas zivis, izveidotajos zivju pagrabos, kas tiek lietoti arī šodien. Šobrīd dzirnavās darbojas arī mazais HES.

Krotes pusē jau vēsturiski ir daudz dabīgu ezeru un ne velti latviešu rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš ir uzrakstījis stāstu „Krote”, kurā apraksta makšķerēšanas laikā piedzīvoto. Pateicoties apņēmīgiem cilvēkiem, ar zivju un arī zivju mazuļu audzēšanu tiek strādāts arī šobrīd.

No lauksaimnieciskā viedokļa daudzpusīgs ir kolhoza laiks, jo šajā laikā Krotes pusē vienlaicīgi tiek attīstītas dažādas nozares – graudkopība, lopkopība (liellopu, cūku un putnu fermas), tiek audzētas sudrablapsas, ievērojot tradīcijas, liela loma tiek pievērsta arī zivsaimniecībai.

Šobrīd Krotē ir daudz labu saimniecību, kas strādā graudkopības, lopkopības, zivsaimniecības un citās jomās. Noteikti ir jāpiemin zemnieku saimniecība "Sudrabkalni", kas nodarbojas ar puķu un griezto stādu audzēšanu, apstādījumu plānošanu, biškopību un gaļas lopkopību.

Krotes skolas pirmsākumi meklējami tālajā 1815. gada rudenī.

Krotes Kronvalda Ata pamatskola (foto: www.priekulesnovads.lv)

Krotes pamatskola 1995. gadā atgūst 1937. gadā piešķirto Kronvalda Ata vārdu un turpmāk tiek dēvēta par Krotes Kronvalda Ata pamatskolu. Šobrīd skola piedāvā apgūt: pamatizglītības programmu; pirmsskolas izglītības programmu; speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolā darbojas Mazpulku organizācija, koris, ansamblis, vizuālās mākslas, jauno lasītāju un vides pulciņi.

Šoreiz skolas mācību programmas ietvaros LLKC Liepājas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Ieva Kreicberga tiekas ar sešpadsmit Krotes 7.–9. klases skolēniem, lai viņiem stāstītu par „Uzņēmējdarbību laukos”. Tēma ir daudzpusīga un pārdesmit minūtēs to izstāstīt ir pat sava veida izaicinājums.

Tikšanās laikā jauniešiem tiek:

 • izstāstīts par valsts institūcijām, kas saistītas ar lauksaimniecību;
 • norādīts uz augstākās, profesionālās un arodizglītības ieguves iespējām;
 • izskaidrots, ar ko atšķiras intensīva un ekstensīva ražošana;
 • pastāstīts, kas ir bioloģiskā lauksaimniecība un kas ir mājražošana;
 • izstāstīts par tradicionālām lauksaimniecības nozarēm: graudkopību, kartupeļu audzēšanu, lopbarības kultūru audzēšanu, augļu un dārzeņu audzēšanu, linkopību, piensaimniecību, liellopu gaļas ražošanu, cūkkopību, zirgkopību, kazkopību, aitkopību un biškopību;
 • izstāstīts ar netradicionālajām nozarēm: zvērkopību, truškopību, strausu, savvaļas dzīvnieku audzēšanu, ārstniecības augu audzēšanu, dīķsaimniecību un citām netradicionālajām nozarēm.

Klātesošo jauniešu neviltotu interesi izraisīja Ievas sagatavotais praktiskais uzdevums, t. i., pēc sagatavotajiem dažādu sēklu paraugiem un to latīniskajiem nosaukumiem skolēni tika aicināti uzrakstīt sēklu latvisko nosaukumu.

 Trifolium repens

 

Kā ir ar Tavām zināšanām? Vai zini, kas tas varētu būt?

Uzdevums ir pietiekami grūts pat pieaugušajiem, bet uzreiz jāatdzīst, ka skolēni savu uzdevumu veikuši godam un labākie saņēma pārsteiguma balvas.

Pēc informatīvās tikšanās paši jaunieši atzīst:

 • Šādi pasākumi dod iespēju apmeklēt interesantas vietas, iegūt jaunas zināšanas par dzimto novadu un dod priekšstatu, ko paši varētu veidot nākotnē.
 • Ir rasta sapratne, kā sākt uzņēmuma veidošanu.
 • Šajā reizē nekas nepietrūka, vienīgi laiks.
 • Vēlētos iegūt vairāk informācijas par augkopību, lauksaimniecību un truškopību.
 • Šāds pasākums varētu notikt uzņēmumos, kur būtu kādas interesantas darbnīcas.
 • Uzzināju, ka arī mazā vietā var paveikt lielas lietas.

Aicinot arī citas skolas uz sadarbību un sakot lielu paldies Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolotājiem un skolēniem ir jāatzīst, ka Krotes īpašo auru veido cilvēki – jaunieši, mazpulcēni, skolotāji un krotenieki, jo, pateicoties viņiem, te mīt patiesa sirsnība, dzīvesprieks un mērķtiecīgs skats uz nākotni.

Šeit sauklis „Laukiem būt!” nav tikai vārdi, bet gan skaidra pārliecība un realitāte.

Uz tikšanos Krotē un Priekules novadā!

 

Papildus informācijai:

Raksts: Jaunieši iepazīst Priekules novada labas prakses uzņēmumus

 

Informāciju sagatavoja un jūs uzrunāja:

Aleksejs Kačanovs, LLKC Priekules novada lauku attīstības speciālists

(tālr. 28310484; e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)

 

PRIEKS MĀJO PRIEKULĒ!

(www.priekulesnovads.lv)

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2013. gada 28. Janvārī

 noslēgto līgumu Nr. 2013/15.Pasākums „Atbalsts lauku jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai.

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

 

Pievienot komentāru