LLKA izstrādājusi sistēmu kooperācijā iesaistīto dalībnieku darbības digitalizācijai

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) izstrādājusi kooperatīvu elektroniskās informācijas sistēmu (KEIS), kas ļaus pārvaldīt kooperatīvu datus un atvieglos kooperatīvu biedru darbu.

Procesu digitalizācija aizvien vairāk kļūst par ikdienas sastāvdaļu. Arī lauksaimniecībā notiek pāreja uz digitālu formu, kas padara pārskatāmāku saimniekošanas procesu un atvieglo jaunu risinājumu ieviešanu.

Jaunā KEIS sistēma dos iespēju kooperācijas sistēmā iesaistītajiem dalībniekiem – LLKA, kooperatīviem un to biedriem – sagatavot informāciju par savas organizācijas darbību, saņemot analīzi par dinamikas rādītājiem. Tāpat gan kooperatīviem, gan to biedriem būs pieejami kopējie kooperatīva rādītāji, to analīze un cita informācija, kas palīdzēs optimizēt ikdienas darbību un veicinās kooperācijas attīstību kopumā.

Kāds būs jaunās sistēmas darbības princips? KEIS ieviešana nozīmē, ka katrs kooperatīvs un tā biedrs sistēmā varēs ievadīt informāciju un to apkopotā veidā izmantot savām vajadzībām. Katra biedra informācija tiks apkopota kooperatīva līmenī, ko pārvaldīs kooperatīva vadītājs, savukārt LLKA apkopos un pārvaldīs vispārīgo statistisko informāciju par kooperāciju ērtā un vajadzīgā šķērsgriezumā. “Informācijas digitalizācija palīdzēs ne tikai optimizēt visos trīs līmeņos iesaistīto KEIS dalībnieku darbību, bet arī atvieglos informācijas sagatavošanu dažādiem pieteikumiem un kopīgai statistikai, kas jāsniedz sadarbības partneriem,” skaidro LLKA ģenerāldirektors Rolands Feldmanis. 

Ko jaunā sistēma dos lauksaimniekiem? Faktiski tādā veidā tiks veicināta pāriešana no manuālu darbību veikšanas uz digitālu vidi, savukārt tie, kas jau strādā ar savu sistēmu, varēs iegūt ērtāku veidu savu pieteikumu iesniegšanai, kā arī varēs saņemt kopējo statistiku, ko nodrošinās LLKA veiktais datu apkopojums.

Ilgtermiņā šis digitālais risinājums palīdzēs optimizēt lauksaimniecības darbību. Pamatojoties uz šo analīzi, biedri varēs sekot līdzi kooperatīva darbībai un jau laicīgi reaģēt uz jelkādām izmaiņām. Jauno sistēmu varēs izmantot arī operatīvai saziņai ar kooperatīva biedriem, sniedzot viņiem aktuālo informāciju. Papildus, KEIS ļaus analizēt datus par kooperatīviem, kā arī veidot automatizētus pārskatus par dažādiem biedru ekonomiskajiem rādītājiem gan kooperatīva, gan atsevišķa biedra griezumā, ko tālāk izmantot savas saimnieciskās darbības analīzei.

KEIS izveides vadošais partneris ir LLKA un kā partneri piesaistīti LPKS “Durbes grauds”, LPKS “Pienupīte”, LPKS “Baltijas ogu kompānija” un LPKS “Kuldīgas labumi”. Jāpiebilst, ka līdz šim Latvijā šādi metodiskie risinājumi nav veidoti un īpašas elektroniskās sistēmas tieši kooperācijas attīstības veicināšanai nav izstrādātas. Lai ieviestu sistēmu sava kooperatīva darbībā, ieinteresētie kooperatīvi var sazināties ar LLKA darbiniekiem.

KEIS sistēma izstrādāta LLKA projekta Nr.19-00-A01620-000074 „Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai” ietvaros, ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma: “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” līdzfinansējumu.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pievienot komentāru