LLKC Bauskas nodaļā aizvadītas mācības jauniešiem

GalerijaPrint

Bauskā no 8. līdz 29. jūlijam tika rīkotas mācības jauniešiem, kuriem interesē uzņēmējdarbība. 

Mācības notika Valsts Lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros. Nodarbības risinājās Bauskas novada domes zālē. Pasākuma mērķis bija informēt jaunos cilvēkus par uzņēmējdarbības uzsākšanas un finansējuma piesaistes iespējām, radīt interesi un motivāciju biznesa ideju virzībā, un apmācīt uzņēmējdarbības attīstības plānošanā un projekta izstrādē. Pasākumā piedalījās jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

Pirms mācībām interesenti tika aicināti uz informatīvo dienu, kuras sākumā jaunieši uzzināja par Valsts Lauku tīkla aktivitātēm un attiecīgi par šī pasākuma sniegtajām iespējām un mācību plānu. Dienas turpinājumā Bauskas rajona lauku partnerības valdes priekšsēdētāja Jolanta Lauva jauniešus informēja par valsts institūciju un Eiropas Savienības atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai, savukārt Latvijas Zemnieku Federācijas projektu vadītāja Agnese Hauka dalījās pieredzē par savu darbību sabiedriskajās organizācijās. Agnese uzsvēra sabiedrisko organizāciju nozīmi uzņēmējiem draudzīgas politikas veidošanā un apliecināja, ka sabiedriskā aktivitāte dod iesēju katram attīstīties gan personības izaugsmes, gan uzņēmējdarbības jomā.

Savukārt ar savas uzņēmējdarbības uzsākšanas, attīstības un pastāvēšanas noslēpumiem dalījās p/s „Sprīdīši” saimniece Iveta Ļekūne.

Interaktīvai programmai „Tu vari vairāk” pieteicās visi informatīvās dienas apmeklētāji, arī viena no lektorēm – Agnese Hauka. Vēl divi jaunieši mācībām pieteicās individuāli, kopumā mācībās piedalījās astoņi jaunie uzņēmēji.

Pirmajā dienā LLKC Bauskas nodaļas vadītāja Eleonora Maisaka raisīja jauniešos interesi un ticību savām idejām un savām spējām, vadot tos tālāk ideju definēšanas, analizēšanas un strukturēšanas ceļā, pietuvinot uzņēmējdarbības pamatiem un plānošanas sākumam. Mācību turpinājumā uzņēmējdarbības konsultante Dace Griķe sniedza ieskatu uzņēmējdarbības un nodokļu maksāšanas formu dažādībā un atšķirībās, lai pirms uzņēmējdarbības reģistrēšanas jaunieši spētu izvērtēt un izraudzīties piemērotāko formu savai saimnieciskajai darbībai. Savukārt kooperācijas būtību un nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā aktualizēja lauku attīstības konsultante Rudīte Jaunzeme.

Kā zināms, visvairāk gan jaunos, gan esošos uzņēmējus interesē finansējuma piesaistes instrumenti. Ar savu pieredzi šajā jomā mācību pirmās dienas noslēgumā dalījās Ēriks Čoders, KKS „Allažu saime” priekšsēdētājs.

Nākamās divas mācību dienas, kas sekoja ar nedēļas intervāliem, bija piepildītas ar intensīvu un radošu darbu. Liels pārbaudījums bija otrās mācību dienas tēmas par uzņēmējdarbības resursu analīzi, finanšu plānošanu un biznesa plāna izstrādi. Trešajā mācību dienā sekoja mārketinga pamati un mārketinga plāns. Šajās nodarbībās jaunie uzņēmējdarbības plānotāji guva patiesi noderīgu un ļoti vērtīgu informāciju un zināšanas, kas tiks izmantotas gan mācību kursa noslēguma darba izstrādei, gan turpmāk savu ieceru īstenošanā. Paldies lektorēm – Ilonai Safonovai un Ingūnai Rubenei.

Kā noderīgu, saistošu, skaidru un saprotamu, jaunieši vērtēja VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” Jelgavas filiāles vadītājas Mārītes Lazdiņas prezentāciju trešās mācību dienas iesākumā.

Atšķirībā no iepriekšējām noslēguma dienā, 29. jūlijā, dažus no lektoriem mēs apmeklējām to dzīves un darba vietās, lai uzņēmējdarbības vidi un procesu baudītu klātienē. Maltīti jaunie uzņēmēji baudīja zem 800 gadus sena ozola vainaga. Z/s „Vaidelotes” saimniece Daira Jātniece, kura arī iepriekšējās mācību dienās mums klāja kafijas galdu, šodien laipni uzņēma savā saimniecībā. Visi satiktie uzņēmēji – Daira Jātniece, Daiga Maceša un Egils Druviņš mūs iedvesmoja ar savu sparu, pietāti un mīlestību pret darāmo darbu. Uzņēmēji dalījās savā praksē un deva pieredzē balstītus padomus jaunajiem. Visi kā viens apliecināja, ka uzņēmējdarbība sagādā prieku un sniedz gandarījumu, ja dari to, kas patīk!

Šajā dienā arī paši jaunieši prezentēja savas biznesa idejas un to realizācijas plānus un saņēma sertifikātus.

Lai jauno uzņēmēju plānu realizācija sekmētos, mūsu sadarbība turpināsies. Tiksimies individuālās konsultācijās, plānosim, rēķināsim, attīstīsim un darīsim to visu ar prieku un ticību.

Dace Griķe,

LLKC Bauskas nodaļa

Foto galerija: 

Pievienot komentāru