Nākotnē būs vienots prakses vietu reģistrs

Lai maksimāli tuvinātu izglītības procesu reālajai ražošanai, sekmējot ātrāku izglītojamo integrāciju darba tirgū, LLKC koordinē plašu mācību prakšu saimniecību tīklu visā Latvijas teritorijā. Šajā procesā mācību prakšu sistēma ir neatņemama sastāvdaļa. Šobrīd praktikantiem ir pieejamas divas prakses vietu sistēmas – atzītās un moderno tehnoloģiju prakses vietas.

 Atzīto prakses vietu reģistrs darbojas kopš 2003. gada. Līdz 2009. gadam šīs saimniecības saņēma valsts subsīdiju maksājumus par prakses nodrošināšanu, taču, sākoties ekonomiskai lejupslīdei, samaksu vairs nesaņēma. Daļa saimniecību turpināja uzņemt praktikantus, nesaņemot par to atbalstu, taču turpmākajos gados bija vērojama saimniecību skaita samazināšanās.

 Kopš 2011. gada Valsts Lauku tīkla pasākuma „Mācību prakšu saimniecību tīkla uzturēšana” ietvaros bija pieejams finansējums par praktikantu uzņemšanu. Tādēļ pēc rūpīgas izvērtēšanas tika izraudzītas 20 moderno tehnoloģiju saimniecības – zemnieku saimniecības, lauksaimniecības uzņēmumi un zinātniskās institūcijas, kuras spēj nodrošināt augsta līmeņa kvalifikācijas praksi un ir aprīkotas ar modernām iekārtām.

 Prakses vietu sarakstu apvienošana

Praktikantiem un arī prakses vietu pārstāvjiem nereti radās neizpratne, kāpēc tiek piedāvātas divas iespējas praktizēties un kāda ir atšķirība starp šīm prakses vietām. Turpinot samazināties atzīto prakses vietu skaitam, LLKC tika pieņemts lēmums apvienot šo saimniecību sarakstus un izveidot vienu, kopīgu prakses vietu reģistru, lai izvairītos no dažādiem pārpratumiem.

 No šī gada marta atzītajām prakses vietām tiek piedāvāta iespēja kļūt par moderno tehnoloģiju saimniecībām, ja vien tās atbilst augstajiem izvirzītajiem kritērijiem. Kļūstot par moderno tehnoloģiju saimniecību, tām būs iespējams saņemt atbalstu par praktikanta uzņemšanu. Šis process tiks īstenots divu gadu laikā, kamēr vien atzītām prakses vietām izsniegtajiem apliecinājumiem nebūs beidzies derīguma termiņš. Jāņem vērā, ka iepriekš prakses vietas tika atzītas vienpadsmit nozarēs, savukārt moderno tehnoloģiju saimniecībās praksi var apgūt piecās nozarēs – laukkopībā, dārzkopībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā, lauku tūrismā un lopkopībā. Turpmāk gan par moderno tehnoloģiju saimniecību būs iespējams kļūt tikai četrās nozarēs, jo lauku tūrisma nozarē trūkt praktikantu, jo šo specialitāti apgūt izvēlas aizvien mazāk jauniešu.

 Par moderno tehnoloģiju saimniecību var kļūt ne tikai atzītās prakses vietas. Arī citas saimniecības, kas darbojas kādā no iepriekš minētajām nozarēm, var pieteikties saimniecību atlasei. To var izdarīt Valsts Lauku tīkla mājas lapāwww.laukutikls.lv sadaļā „Prakses vietu atzīšana” vai arī LLKC mājas lapā www.llkc.lv sadaļas „Tālākizglītība” apakšsadaļā „Mācību prakšu tīkls Latvijā”.

 Pilotprojekts studentiem

Šogad LLKC nāca klajā ar jaunumu – praksi LLKC konsultanta vadībā – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa studentiem, piedāvājot daudzpusīgu un padziļinātu profesionālās prakses programmas apguvi kādā no perspektīvām moderno tehnoloģiju prakses vietām Latvijā. Līdzīgi kā ikvienā praksē, tās ietvaros studentam tiek norīkots prakses vadītājs izvēlētajā saimniecībā, kurš nodrošina prakses programmas izpildi. Savukārt no LLKC tiks norīkots attiecīgās nozares konsultants, kurš praktikantam sniedz ieskatu par nozari kopumā, informē par saimniecības darbībā izmantojamiem LLKC izstrādātajiem interneta rīkiem, bruto seguma aprēķinu pielietošanu un citām iespējām saimniecības darbības uzlabošanai, kā arī iepazīstina ar iespējamiem finansējuma avotiem ražošanas procesu uzsākšanai un attīstībai.

 Šogad šajā projektā iesaistījusies laukkopības specialitātes studente Gunita Dalke, kura praksi izies Alojas novada Alojas pagasta SIA „Tēraudiņi”. Saimniecībai ir ilggadīga pieredze praktikantu uzņemšanā un jau trešo gadu tā ir arī moderno tehnoloģiju saimniecība. Papildus konsultanta atbalstam prakses laikā studentei būs iespēja saņemt arī bezmaksas konsultācijas pie augkopības, lopkopības, ekonomikas vai grāmatvedības konsultantiem par finansējuma piesaisti ražošanas uzsākšanai savā saimniecībā. Ja šis projekts būs veiksmīgs, iespējams, tas tiks turpināts arī nākamajos gados.

 LLKC turpinās pilnveidot esošo prakses vietu sistēmu, strādājot pie kvalitātes kritēriju izstrādes, atbalsta mehānisma pilnveidošanas un vienotas datubāzes izveidošanas. Nākotnē mūsu prioritāte ir profesionāla lauksaimniecības izglītība un kvalitatīvas prakses vietas laukos.

 

Jolanta Sūna-Strautiņa,

LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

Pievienot komentāru