Noslēdzies pirmais biznesa ideju konkurss Kokneses novadā

Kokneses novada biznesa ideju konkursā „Esi uzņēmējs!” uzvar Andrejs Česlis ar mehāniskās limfodrenāžas pakalpojuma piedāvājumu Kokneses sporta centrā.

Lai atbalstītu un motivētu novada iedzīvotājus jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību novadā, no 2014. gada 1. oktobra līdz 14. novembrim Kokneses novada dome organizēja pieteikumu iesniegšanu pirmajam biznesa ideju konkursam Kokneses novada iedzīvotājiem „Esi uzņēmējs!”. Pavisam kopā tika iesniegti seši pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija Kokneses novada domes pārstāvji, uzņēmēji un uzņēmējdarbības konsultants.

Savas iesniegtās biznesa idejas konkursa dalībnieki 2. decembrī prezentēja vērtēšanas komisijai. Andrejs Česlis iesniedza ideju par mehāniskās limfodrenāžas pakalpojuma piedāvājumu Kokneses sporta centrā; Rihards Štrauss vēlas attīstīt ūdens tūrismu Kokneses pilsdrupu tuvumā, piedāvājot laivu, katamarāna un ūdensvelosipēda nomu; Agnese Pulkstene vēlas piedāvāt kāzu un pasākumu organizēšanas un vadīšanas pakalpojumu; Inguna Žogota prezentēja ideju par Saieta nama izveidi un kultūrizglītojošu pasākumu piedāvājumu; Anna Dzalbe vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, piedāvājot sertificēta pirtnieka pakalpojumus; Gita Tenisa iesniedza ideju par neformālās interešu izglītības apguves centra izveidi, piedāvājot vietējiem un citiem interesentiem lekcijas, seminārus, radošās darbnīcas u. c. neformālās izglītības apguves iespējas.

Izvērtējot visas idejas, konkursa vērtēšanas komisija nonāca pie vienbalsīga lēmuma pirmo vietu un finansējumu 1300 eiro apmērā piešķirt Andrejam Česlim, otro vietu un naudas balvu 1000 eiro apmērā piešķirt Annai Dzalbei. Trešā vieta netika piešķirta. Ņemot vērā pašvaldības funkcijas – sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un iedzīvotāju izglītošanu, Ingunai Žogotai un Gitai Tenisai komisija nolēma piedāvāt pašvaldības telpu nomu uz gadu savu konkursā iesniegto ideju īstenošanai.

Četriem konkursa dalībniekiem, kuri neieguva naudas balvas – Rihardam Štrausam, Agnesei Pulkstenei, Ingunai Žogotai un Gitai Tenisai – tiks piedāvātas apmaksātas individuālas konsultācijas piecu stundu apmērā pie uzņēmējdarbības konsultantes Ievas Kornes, lai rūpīgi izvērtētu savas idejas tālāko attīstību un saņemtu profesionāla speciālista ieteikumus, kas ļautu pilnveidot ideju, uzsākt uzņēmējdarbību vai sagatavoties nākamā gada biznesa ideju konkursam.

Kokneses novada dome izsaka lielu pateicību visiem konkursa dalībniekiem, kuri iesniedza savas iecerētās biznesa idejas, no kurām visas ir ļoti vērtīgas un nepieciešamas turpmākai novada attīstībai. Paldies arī vērtēšanas komisijai par ieguldīto laiku un darbu pieteikumu vērtēšanā!

Vēlam visiem konkursa dalībniekiem īstenot savas idejas un sasniegt izvirzītos mērķus!

„Kokneses Vēstis”

 

                                                                           

 

 

 

Pievienot komentāru