Preiļos notikusi diskusija par laukos aktuāliem jautājumiem

Preiļu Lauksaimnieku apvienība 29. augustā organizēja diskusiju ar lauku uzņēmējiem, iedzīvotājiem un organizāciju pārstāvjiem.

Diskusijas ietvaros tika apspriesti laukiem aktuāli jautājumi un nozares attīstības iespējas, veicinot iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos lauku attīstībā. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Dienvidlatgales Lauku atbalsta dienesta (LAD), Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC), Latvijas zemnieku federācija (LZF) un lauksaimnieki no Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadiem.

Dienvidlatgales LAD informēja lauksaimniekus par zaļināšanas prasībām, EPS lietošanas nosacījumiem un citiem svarīgiem jautājumiem, kuri šobrīd ir aktuāli lauku uzņēmējiem. LLKC stāstīja par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. g. aktualitātēm. LZF informēja par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē

Viena no svarīgākajām tēmām, kura šobrīd rada raizes lauksaimniekiem, ir zaļināšanas prasību ievērošana. Lai rastu skaidrību par zaļināšanas maksājuma nosacījumu ievērošanu, diskusijā piedalījās Dienvidlatgales LAD pārstāvji – Dienvidlatgales Lauku atbalsta dienesta pārvaldes vadītāja vietniece Ināra Lukaševica, Eiropas Savienības un tiešo maksājumu daļas vadītājs Aivars Znotiņš, Eiropas Savienības un tiešo maksājumu daļas vadītāja vietniece Aina Viliņa, klientu apkalpošanas un administratīvās daļas vadītāja Solveiga Borovska.

Lauku uzņēmēji ilgi diskutēja un analizēja to, kā zaļināšanas nosacījumus  ievērot savās saimniecībās. LAD pārstāvji atbildēja arī uz citiem diskusijas dalībnieku jautājumiem. Iesaistoties diskusijā, radās secinājums, ka ļoti daudzi lauku uzņēmēji neizprot zaļināšanas maksājuma nosacījumus, jo lielākās neskaidrības un jautājumi vēl tikai būs. Tiekot skaidrībā par zaļināšanas maksājumu, diskusiju turpināja pārstāvji no Latvijas Zemnieku federācijas – Agita Hauka, LZF valdes priekšsēdētāja, Agnese Hauka, LZF projektu vadītāja, eksperte, un Aiga Kuzma, LZF biroja vadītāja. Viņas informēja par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē.

Diskusijā tika apspriesti jautājumi par gaļas lopu un piena iepirkumu cenām, iespējamiem risinājumiem, kooperāciju šajās nozarēs. Klātesošie apsprieda iespējas, kas veicinātu tieši vietējo produktu atpazīstamību un realizācijas iespējas Latvijas tirgū.

Pasākums tika rīkots Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros.

Zita Briška,

Preiļu Lauksaimnieku apvienības valdes locekle 

Pievienot komentāru