Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novada jauniešiem rūp uzņēmējdarbības attīstība laukos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu nodaļā Valsts Lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšana” ietvaros tika organizēta informatīvā diena, kas bija plaši apmeklēta. Lai arī šāda veida programmu LLKC Preiļu nodaļa īsteno pirmo reizi, jauniešu aktivitāte bija salīdzinoši liela. Viņiem rūp sava lauku novada attīstība.

Informatīvās dienas programmā jauniešus mudināja nodarboties ar uzņēmējdarbību ne tikai LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Liene Kalniņa, bet arī pašvaldību pārstāvji, sniedzot  informāciju par uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem Vārkavas un Preiļu novadā. Jaunieši varēja iepazīties un uzdot jautājumus 2013. gada konkursa „Laukiem būt!” laureātei Ingai Gailītei.

 Par vienu no svarīgākajiem faktoriem, kāpēc nolēmuši piedalīties šādā programmā, jaunieši minēja to, ka viņi nevēlas būt atkarīgi no darba devējiem, bet gan paši būt darba devēji, tādējādi attīstot uzņēmējdarbību novadā un radot jaunas darba vietas vietējiem novada iedzīvotājiem. Anketu aizpildīšanas gaitā gaisā jau virmoja daudz un dažādas interesantas idejas. Novēlu, lai jauniešiem pietiek spēka idejas realizēt, izmantojot sagatavoto piecu dienu apmācību programmu!

 

Pievienot komentāru