Seminārs uzņēmējiem Krāslavā

LLKC Krāslavas nodaļas un Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas rīkotais seminārs „Par Eiropas Savienības un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz mežu apsaimniekošanu un būvniecību” notika 29. janvārī.

Uzņēmēju un zemnieku saimniecību pārstāvju atsaucība un līdzdalība bija ļoti liela – 66 dalībnieki. Seminārā  izvēlētās tēmas izrādījās aktuālas lielai daļai interesentu un veiksmīgi pielāgotas pašreizējai situācijai gan būvniecībā, gan meža zemju apsaimniekošanā. Par to liecināja  jautājumu daudzums, uz kuriem  eksperti sniedza  izsmeļošas un saprotamas atbildes.

Semināra laikā dalībnieki uzklausīja LLKC Meža konsultāciju un pakalpojumu centra Dienvidlatgales nodaļas vadītāju Jāni Dzalbu un mežsaimniecības konsultantu Edgaru Sušinski par neizmantotu, ar kokiem aizaugušo zemju sakārtošanu un apsaimniekošanu, par mežaudžu atbilstību Meža likuma prasībām, par plantāciju mežu reģistrēšanas kārtību un izslēgšanu no Meža valsts reģistra, par meža inventarizāciju.

Par būvniecības procesa norises jauno kārtību no būvniecības ieceres līdz aktam par būves pieņemšanu ekspluatācijā vērtīgu informāciju sniedza sertificēts būvinženieris Ilgvars Andžāns.

Nodarbinātības valsts aģentūras koordinējošā eksperte Solvita Kātiņa stāstīja par nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku, bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu, jauniešu garantiju atbalsta pasākumiem „Pirmā darba pieredze jauniešiem”, „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, par bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmumu vajadzībām un pēc darba devēju pieprasījuma.

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Inta Murāne informēja par Jauniešu biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā, ko drīzumā izsludinās pašvaldība, motivējot jauniešus pēc iespējas ātrāk iesaistīties savu biznesa ideju īstenošanā. Tika sniegta arī informācija par to, ka valdība, apstiprinot Eiropas Savienības fondu darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kā prioritāros mērķus un sasniedzamos rezultātus 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir definējusi uzņēmējdarbības attīstību. Lielākā daļa – 295,5 miljoni eiro jeb 43% – no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošā ES fondu finansējuma tiks novirzīta uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldībās, atbalstot investīcijas degradēto teritoriju atjaunošanai un publiskās infrastruktūras attīstībai.

Pasākumu finansēja Valsts lauku tīkls.

Inta Murāne,

Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Pievienot komentāru