Talsos notikusi diskusija par pārtikas iepirkumiem

LLKC Talsu nodaļa, turpinot iepriekšējā gadā aktualizēto tematu, organizēja tikšanos ar Talsu novada pašvaldību, lai diskutētu par situāciju pārtikas preču iegādes iepirkumos.

LLKC Talsu nodaļas vadītājs Alfons Spēks kopā ar lauku attīstības konsultantiem un LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāju Gunu Šulci 11. februārī tikās ar Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Vilsonu un izpilddirektora vietnieku tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskaru Kļavu. Diskusijas mērķis – pārrunāt esošo situāciju pārtikas iepirkumu jomā Talsu novadā un veicināt vietējo lauksaimniecības produktu ražotāju iesaistīšanu pašvaldības pārtikas iepirkumos.

Pašvaldības prioritāte ir veselīgas pārtikas nodrošināšana Talsu novada bērnudārzos, skolās, sociālajās iestādēs. Savukārt LLKC Talsu nodaļas mērķis ir veicināt vietējo lauksaimniecības produktu ražotāju iesaistīšanos vietējās pārtikas programmās.

Diskusijas noslēgumā izvirzītie secinājumi un turpmākie soļi: lauku attīstības konsultanti izzinās Talsu novada zemnieku iespējas; tiks organizēta tikšanās ar vietējiem pārtikas lauksaimniekiem; tiks organizēts seminārs izglītības iestāžu vadītājiem par pārtikas produktu tehniskās specifikācijas sastādīšanu; šāda veida diskusijas turpmāk tiks rīkotas biežāk.

Ilze Ventiņa,

LLKC Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru