Tiekas lauku attīstības konsultanti

GalerijaPrint

LLKC Kuldīgas konsultāciju biroja rīkotā informatīvā diena novadu lauku attīstības konsultantiem notika 8. jūnijā. Tās ietvaros dalībnieki iepazinās ar uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos – iespējām, problēmām, perspektīviem attīstības veidiem un ikdienu.

Dalībnieki apmeklēja SIA “Skrunda”, kuras darbības sfēra ir zivsaimniecība. Pieredzējušais zivkopis un valdes priekšsēdētājs Arnis Zalcmanis pastāstīja un padalījās dīķu apsaimniekošanas pieredzē un problēmās par karpu audzēšanu.

Uzņēmums darbojas jau kopš 1947. gada, un pašlaik SIA “Skrunda” apsaimnieko 70 zivju dīķu, tie izvietoti Skrundas, Rudbāržu un Lažas pagastu teritorijās, kopējā ūdens platība ir aptuveni 500 hektāru, lielākais dīķis ir 120 ha, bet mazākie 0,1–2,0 ha. Uzņēmums nodarbina 18 cilvēkus un ir specializējies karpu pilna cikla audzēšanā – no mazuļiem līdz pieaugušām tirgus zivīm.

Saimniecībā karpas audzē jau no dīķsaimniecības pirmsākumiem. Šīs sugas zivis ir vispiemērotākās rūpnieciskai nozvejai un pārdošanai, tās ir izturīgākas, plastiskākas, mazāk prasīgas, ekonomiskākas, neprasa lielus ieguldījumus, salīdzinot ar lašveidīgajām zivīm, tāpēc dīķus nepapildina ar citu sugu zivīm. Karpas dīķos audzē 4 gadus, tad tās sasniegušas svaru 1,5–2 kg un tiek realizētas tirgū.

Piesaistot Eiropas Savienības fondu maksājumus un piedaloties projektos, saimniecība attīsta un pilnveido jau esošo zivju klāstu, ir uzbūvēta jauna zivju māja un inkubācijas cehs.

Veiksmīga darbība atkarīga no prasmīgas dīķu uzturēšanas, zivju ēdināšanas un to veselības. Karpas tiek barotas ar kvalitatīviem graudiem – kviešiem un miežiem, kurus iepērk no vietējiem lauksaimniekiem. Barības uzglabāšanai saimniecībai ir savas graudu novietnes. Zivju veselība ir ļoti atkarīga arī no laika apstākļiem, – to ietekmē siltums, mitrums, klimata maiņas un to novērst un prognozēt nav darbinieku spēkos.

Dalībnieki apskatīja arī zivsaimniecības ziemas dīķus, kur var dabā redzēt, kā notiek karpu uzglabāšana ziemā, – dīķi izveidoti ar caurteci, nodrošinot tos ar gaisu un ūdens kustību.

Zivsaimniecībai lielus postījumus nodara Ziemeļu gulbji, jo barojas ar ūdensaugiem un izēd barību, kas paredzēta zivīm. Vainojamas arī citas putnu sugas, kas ligzdo šajā apkaimē: ķīvītes, gugatņi, arī  jūras ērglis un kormorāns. Putni noēd aptuveni 300 kilogramu mēnesī. Lai aizsargātu zivis un to barību, mazos dīķus pasargā, uzvelkot tīklu, bet lielajiem tas nav iespējams.

SIA “Skrunda” darbinieki ir īsteni entuziasti un sava amata meistari, to pierāda stabils kolektīvs un ilggadīgi, enerģiski un kompetenti darbinieki.

Tālāk pasākuma dalībnieki devās uz Skrundas novada Raņķiem, uz vienu no Kurzemes lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem SIA “Biagro Kurzeme”, kuru vada vācietis Folkers Hepners. Uzņēmums nepārtraukti domā par nākotni un strādā ar videi draudzīgām metodēm. Tas darbību uzsāka 2001. gadā ar 400 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, taču attīstījies tik tālu, ka pašlaik tiek apstrādāta zeme 1700 ha platībā un audzētas tādas kultūras kā mieži, kvieši, rapsis un jauna, eksperimentāla kultūra – cigoriņš.

Cigoriņš tiek audzēts 120 ha platībā un tā pārstrādei izveidots cehs, kura galaprodukts ir čipsiem līdzīgā formā kaltēti cigoriņi, tie tiek safasēti 500 kg lielos maisos un eksportēti uz Poliju. Tur no cigoriņiem gatavo kafiju, ekstraktus un citus pārtikas izstrādājumus.

Uzņēmums daudz ieguldījis, lai varētu kvalitatīvi un produktīvi darboties – tam ir iegādāta atbilstoša jaudīga, moderna tehnika, izveidots uzglabāšanas laukums un pavisam nesen uzbūvētas un iekārtotas pārstrādes un fasēšanas telpas. Darbs lielākoties ir automatizēts un datorizēts, kas atvieglo uzņēmuma darbību. Nepārtraukti notiek uzlabojumi – lauki meliorēti, kaļķoti, apstrādāti pēc jaunām, inovatīvām metodēm, pārveidotas piebrauktuves, būvētas ēkas. Uzņēmumam ir izveidota sava meteoroloģiskā stacija, ar kuras palīdzību tiek veikti un fiksēti dabas apstākļu mērījumi un novērojumi, līdz ar to precīzi tiek noteiktas nepieciešamās darbības lauku un ražas apstrādē.

Līdz ražas novākšanai darbība uzņēmumā notiek nepārtraukti.  Pārstrāde norit trīs maiņās, katrā strādā astoņi cilvēki.

Saimniecības teritorija aptver Raņķu, Laidu, Snēpeles un Pelču pagastus ar centrālo biroju Raņķos. Folkers Hepners uzskata, ka Latvijā ir atbilstoši dabas un klimatiskie apstākļi, lai veiksmīgi darbotos lauksaimniecībā, – zeme ir daudzveidīga, ir gan smilts, gan māls, gan kūdra, nav daudz akmeņu, atliek vien darboties, izmēģināt jaunus veidus un tehniku audzēšanā un pārstrādē, attīstot ražošanu.

SIA “Biagro Kurzeme” ir vienīgais uzņēmums, kas visā Baltijā rūpnieciski audzē un pārstrādā cigoriņus.

Brauciens kopumā bija interesants, piepildīts ar iespaidiem un emocijām, kurā dalībnieki ieguva daudz jaunas informācijas un ideju, kas paplašina redzesloku un dod iespēju iedrošināt lauku iedzīvotājiem būt enerģiskiem, uzņēmīgiem un nepārtraukt darboties.

Gita Stūre,

LLKC Ventspils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru