Bauskas novads

Pieredzes apmaiņas brauciens "Dažādu lopkopības saimniecību attīstības modeļi"

Tiks apmeklētas divas saimniecības Latvijā un divas -Lietuvā:
1. kazkopības saimniecība -z/s Līcīši, Ozolnieku novadā
2. piena lopkopības saimniecība z/s Krišjāņi, Bauskas novadā
3. piena un gaļas aitu saimniecība Biržu rajonā
4. Briežu un muflonu audzēšanas saimniecība Biržu rajonā

Grupa ir nokomplektēta!

Annas dienas gadatirgus Rundālē

25.jūlijā Rundālē notiks tradicionālais Annas dienas gadatirgus, kur aicināts piedalīties ikviens amatnieks un mājražotājs.

Tirgošanās sākums paredzēts no pulksten 10, bet plkst.11.00 līdztekus tirdzniecībai apmeklētājus priecēs uzvedums „Ķemermiestiņā dzīvoja reiz skaista Anniņa jeb kā to sirds pažaru dzēst”.

 

izglītojošs seminārs - Meža īpašuma inventarizācija, praktiskā pielietošana meža apsaimniekošanā.

Ieskats Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumos. Meža īpašnieka veicamie darbi, pirms inventarizācijas pasūtīšanas. Meža inventarizācijā pielietojamie instrumenti . Ar ES atbalstu ierīkots 2008. gada E stādījums. Parauglaukumu ierīkošana, koku skaita noteikšana. Ar kokiem dabiski aizaugusi lauksaimniecības zeme.Īpašnieces izvēle – attīrīt vai reģistrēt kā plantāciju mežu, likumdošanas prasības. Kailcirte – pieļautās kļūdas mežizstrādes laikā, ko vēl var labot. Meža atjaunošanas plānošana. Izcērtamo koku izvēle jaunaudzēs, iespējamais ES atbalsts.

izglītojošs seminārs - Meža īpašuma inventarizācija, praktiskā pielietošana meža apsaimniekošanā.

Ieskats Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumos. Meža īpašnieka veicamie darbi, pirms inventarizācijas pasūtīšanas. Meža inventarizācijā pielietojamie instrumenti . Ar ES atbalstu ierīkots 2008. gada E stādījums. Parauglaukumu ierīkošana, koku skaita noteikšana. Ar kokiem dabiski aizaugusi lauksaimniecības zeme.Īpašnieces izvēle – attīrīt vai reģistrēt kā plantāciju mežu, likumdošanas prasības. Kailcirte – pieļautās kļūdas mežizstrādes laikā, ko vēl var labot. Meža atjaunošanas plānošana. Izcērtamo koku izvēle jaunaudzēs, iespējamais ES atbalsts.

izglītojošs seminārs - Meža īpašuma inventarizācija, praktiskā pielietošana meža apsaimniekošanā.

Ieskats Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumos. Meža īpašnieka veicamie darbi, pirms inventarizācijas pasūtīšanas. Meža inventarizācijā pielietojamie instrumenti . Ar ES atbalstu ierīkots 2008. gada E stādījums. Parauglaukumu ierīkošana, koku skaita noteikšana. Ar kokiem dabiski aizaugusi lauksaimniecības zeme.Īpašnieces izvēle – attīrīt vai reģistrēt kā plantāciju mežu, likumdošanas prasības. Kailcirte – pieļautās kļūdas mežizstrādes laikā, ko vēl var labot. Meža atjaunošanas plānošana. Izcērtamo koku izvēle jaunaudzēs, iespējamais ES atbalsts.

Lapas

Subscribe to RSS - Bauskas novads