Cēsu novads

Cēsis | 09.11.2022 | Reģionālais seminārs "Bioloģiskā saimniekošana - stabila vērtība pārmaiņās"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē reģionālo semināru "Bioloģiskā saimniekošana - stabila vērtība pārmaiņās". Seminārs notiks 2022.gada 9.novembrī, Amatas apvienības pārvaldē “Ausmas”, Drabešu pagastā Cēsu novadā.
Semināra sākums plkst. 10.00, ierašanās un reģistrēšanās semināram no plkst. 9.30.

Pasākuma mērķis:
Informēt dalībniekus par aktuālo reģionā, bioloģiskās lauksaimniecības nozarē, par atbalstu un attīstības iespējām, par pieredzi ilgtspējīgā saimniekošanā, kā arī iedvesmot turpmākam darbam.

Cēsis | 1. mācību diena | Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai | Cēsu un Pierīgas apvienotajai grupai

LLKC Cēsu un Pierīgas biroju organizētā pirmā mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai".

Mācības notiks š.g. 19. oktobrī, plkst. 10.00.
Mācību norises vieta: Cēsis, Bērzaines iela 5.
Mācību norises laiks no plkst. 10.00-15.00

Cēsis | Tiešsaistē ZOOM| "Laukiem būt" informatīvā diena 2022 Cēsu un Pierīgas konsultāciju birojā

Aicinām uz LLKC Cēsu un Siguldas biroju organizēto informatīvo dienu par Valsts Lauku tīkla aktivitāti “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” - 14. oktobrī, plkst. 10.00. Informatīvā diena notiks tiešsaistē ZOOM.

2022. gada sezonā mācību process tiks kombinēts - mācības notiks gan attālināti, tiešsaistē ZOOM, gan 1-2 dienas klātienē Cēsīs vai Siguldā.

Sīkāka informācija par mācību norisi, datumiem un laikiem tiks sniegta informatīvajā dienā, bet ja Jums ir jautājumi vai nepieciešama papildus informācija par pasākumu, jautājiet jau tagad.

06.-07. 10.2022 | Saimniecību apmeklējums Lietuvā | LLKC Cēsu birojs

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina doties divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu.
Apmeklējuma tēma "Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas".

Brauciena norises laiks š.g. 6. un 7. oktobris (06.-07.10.2022.)

Brauciena laikā tiks apmeklētas dažādu nozaru lauku saimniecības un pārstrādes uzņēmumi Lietuvas ziemeļu un vidus daļā.

Jaunienācēju salidojums

Gaidīsim Jūs pirmajā jaunienācēju salidojumā Vidzemē, lai satiktos ar citiem līdzīgi domājošiem, kā arī dalītos ar savu pieredzi izaicinājumu pārvarēšanā, dzīvojot laukos. Šajā pasākumā neformālā gaisotnē iepazīsim viens otra stāstus, radīsim kopīgas idejas vēl skaistākiem laukiem un prātosim par atbalsta iespējām to ieviešanai.
 

Lapas

Subscribe to RSS - Cēsu novads