Dobeles novads

Informatīvā diena jauniešiem interaktīvajā programmā „Tu vari vairāk!” Dobelē

LLKC Dobeles nodaļa organizē mācības jauniešiem interaktīvajā programmā „Tu vari vairāk!”.

Informatīvās dienas programma:

Informācija par mācību programmas norisi;
Konkursa „Laukiem būt!” dalībnieku veiksmes stāsts;
Uzņēmējas ieteikumi idejas attīstībai;
Pieteikuma anketas aizpildīšana turpmākajam mācību procesam.

Pasākuma mērķis: jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.

Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Semināra laiks: 10.00 - 13.00
Tēmas:
Aktualitātes par tiešajiem maksājumiem un jaunā sistēma no 2015. gada.
Aktualitātes par vienotā platību maksājuma - „Zaļināšanas maksājuma” nosacījumiem.
Aktualitātes Lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākumos un to ieviešanā.

Lektori:
Viesturs Reinfelds,LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
Inese Robežniece, LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece

Tālrunis informācijai: 26316459, Raimonda Ribikauska

Uzņēmēju pēcpusdiena Dobelē

Sākums plkst.13.00

Pēcpusdienas tēma: Nodokļu aktualitātes pašnodarbinātajiem un citiem mazajiem uzņēmējiem

Lektore - Ingūna Leibus, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

Tēmas:
1. Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadu:
- ar IIN apliekamā ienākuma aprēķināšana (ieņēmumu un izdevumu uzskaite, izdevumu precizēšana)
- minimālā ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība
- avansa maksājumu aprēķināšana

2. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts, maksātāji un atbrīvojumi no nodokļa

Klientu piesaiste internetā jeb Interneta mārketings

Uzņēmēji aicināti apmeklēt noderīgu semināru „Klientu piesaiste internetā jeb Interneta mārketings”, kura laikā tiks analizēta dažādu pieejamo digitālo kanālu mijiedarbība klientu piesaistē, uzņēmējdarbības popularizēšanā un atpazīstamības veidošanā.

Lūgums iepriekš pieteikties – rakstot e-pastu uz evija.kalnina@dobele.lv, vai zvanot 63781740

www.dobeledara.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Dobeles novads