* Grobiņas novads

Informatīvs seminārs Grobiņā - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē

Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm.
Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam.
Iespējamā rīcība ar iepriekšējās kārtas „zem svītras palikušajiem projektiem”. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums

Ziemassvētku nakts tirgus Grobiņā

Kultūras nama "Robežnieki" Rūķu saimnieces aicina izjust īpašo pirmssvētku burvību "ZIEMASSVĒTKU NAKTS TIRGŪ"
11. decembrī plkst. 19:00.

No plkst. 19:30 līdz 21:30:
* vietējo mākslinieku priekšnesumi,
* zupas cienasts,
* mērķī trāpīšana.

Aicinām piedalīties radošos un aktīvos zemniekus, mājražotājus un, protams, pircējus!

Tirgot gribētājus lūdz iepriekš pieteikties (tel. 25995514, 26705855)!

Integrētās augu audzēšanas būtība un priekšnosacījumi

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu aicina apmeklēt izglītojošo semināru „Integrētās augu audzēšanas būtība un priekšnosacījumi”, kas notiks 2015. gada 23. septembrī plkst. 10:00 Grobiņas kultūras namā „Robežnieki” (Liepu iela 1, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads).

Izglītojošais seminārs ir bezmaksas, un tā mērķis ir veicināt izpratni par integrēto augu audzēšanu, tās ieviešanu saimniecībā un ikdienas darba nodrošināšanu atbilstoši likumdošanā noteiktām prasībām.

Seminārā iekļautie jautājumi:

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiski ieteikumi, īstenojot pasākumus audžu nomaiņai un neizmantojamo zemju apmežošanai.

Bezmaksas informatīvais seminārs „Piekrastes zvejniecības un akvakultūras attīstības iespējas saistībā ar jauno plānošanas periodu” - Liepājas pusē

Tēma:  Aktualitātes zivsaimniecības nozarē (nozares raksturojums, attīstības iespējas u.c.).
 
Nosaukums: Piekrastes zvejniecības un akvakultūras attīstības iespējas saistībā ar jauno plānošanas periodu.
 
Norises vieta: Biedrības „Liepājas rajona partnerība” telpās ( Krasta iela 12 (otrais stāvs), Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430). 
                              Norises vieta kartē - https://goo.gl/maps/c7SUX
 

Tikšanās par pieteikšanos projektiem “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” - GROBIŅĀ

Lai palīdzētu izprast un iedrošinātu startēt projektā, Grobiņas novada dome aicina visus interesentus uz tikšanos Grobiņā, kultūras centrā Robežnieki, š.g. 9.jūlijā plkst 14:00.

Izglītojošs seminārs - Dabas spēks – pirtsslotās

Meža un meža pļavu izmantošana rekreācijas vajadzībām un ne koksnes resursu ieguvei. Pirtsslotas – viens no meža ne koksnes resursu izmantošanas veidiem. Zaru un ziedu slotiņas pirtij, to pagatavošana, kaltēšana, uzglabāšana. Zaļais medus, tā pagatavošana un izmantošanas veidi. Zāļu lāviņas sagatavošāna, ziedu skrubis, tā pagatvošana. Pirtsaugu kolekcija.
Semināra apkopojums, ierosmes turpmākajai darbībai.

Izglītojošs seminārs - Dabas spēks – pirtsslotās

Meža un meža pļavu izmantošana rekreācijas vajadzībām un ne koksnes resursu ieguvei. Pirtsslotas – viens no meža ne koksnes resursu izmantošanas veidiem. Zaru un ziedu slotiņas pirtij, to pagatavošana, kaltēšana, uzglabāšana. Zaļais medus, tā pagatavošana un izmantošanas veidi. Zāļu lāviņas sagatavošāna, ziedu skrubis, tā pagatvošana. Pirtsaugu kolekcija.
Semināra apkopojums, ierosmes turpmākajai darbībai.

Lapas

Subscribe to RSS - * Grobiņas novads