Jēkabpils novads

18.05. VIESĪTE | Lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Kalna Dambrāni”, Zemnieku saeimu un AREI 18. maijā aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par rupjās lopbarības kvalitāti un  tās īpatsvara palielināšanas iespējām barības devā

Lauka diena notiks: Viesītes kultūras pilī, Smilšu 2, kino konferenču zālē un z/s “Kalna Dambrāni” govju novietnē Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā. Reģistrācijas sākums plkst. 10.30.

17.05.2023. | MKPC Sēlijas nodaļa | Informatīvs seminārs "Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā un to apsaimniekošana"

Semināra tēma: Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā un to apsaimniekošana

- Bioloģiski vērtīga meža raksturojums
- Dabiskie procesi mežos un struktūru veidošanās
- Normatīvais regulējums bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu vietu saglabāšanā
- Piemērotākās apsaimniekošanas metodes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežā
- Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā (Apskate dabā)

Lektori: Sandra Ikauniece (Dabas aizsardzības pārvalde).

10.05.2023. | MKPC Sēlijas nodaļa | Informatīvs seminārs "Putniem draudzīga meža apsaimniekošana"

Putniem draudzīga meža apsaimniekošana:

- Putniem draudzīgas meža apsaimniekošanas metožu izvērtēšana un pielietošana dabā.
- Dabas aizsardzības prasības mežu apsaimniekošanā meža putnu stāvokļa uzlabošanai.

Lektors: Viesturs Ķerus (Latvijas Ornitoloģijas biedrība).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26534704, inese.ozolina@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

24.04.2023. | MKPC Sēlija | Informatīvais seminārs | Nākotnes klimatam piemērotu mežaudžu veidošana

Nākotnes klimatam piemērotu mežaudžu veidošana:

- Klimata izmaiņu prognozes tuvākai un tālākai nākotnei
- Selekcija, kvalitatīva stādmateriāla izvēles nozīmīgums
- Nākotnes sugas
- Vēju bojājumu risku mazināšana mežu apsaimniekošanā

Lektors: Āris Jansons (LVMI "Silava" vadošais pētnieks)

Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros

Jēkabpils KB 3. aprīlī plkst. 10:00 Mežāres kultūras namā aicina uz tikšanos lauksaimniekus par 2023.gada atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem (lektore Aiva Ivanova, LAD, Viduslatvijas RLP vadītājas vietniece) un par LLKC Jēkabpils KB aktualitātēm un sniegto atbalstu.

Atbalsta maksājumi un to saņemšanas nosacījumi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

29. martā plkst. 10:00 Jēkabpils KB Aknīstē, Bērnu un jauniešu centrā rīko semināru par 2023. gada atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem. Piedalās Viduslatvijas Reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja Anna Stiebriņa.

Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

Ceturtdien, 16. martā plkst. 11:00 Jēkabpils novada Salas pagasta Biržu Tautas namā notiks Valsts KLP tīkla Pasākumu ietvaros rīkots
informatīvs seminārs "Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros".

14.03.2023. projekta "Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās" seminārs

16.1 pasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros 14.martā, Salas Tautas namā tiek organizēts klātienes seminārs.

Projekta semināra darba kārtība

10.30-11.00 Ierašanās, reģistrācija un kafijas pauze.

11.00-11.05. Semināra atklāšana. (Lāsma Bekina, SIA Rītausma)

12.09.2022., MKPC Sēlija | ZOOM platforma | Informatīvs seminārs "Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu"

Semināra tēmas:

• Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu

Lektori: Raimonds Mežaks (Valsts meža dienests, demonstrējumu teritorijas "Pūpoli" pārvaldnieks), Inga Buša (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, rakstot: inga.busa@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Biedrībā „Ūdenszīmes” notiks stikla apstrādes plenērs.

Jūlija mēnesī biedrības „Ūdenszīmes” telpās, bijušajā Kaldabruņas sākumskolā, notiks sešas stikla apstrādes nodarbības mākslinieces Martas Ģibietes vadībā. Tās tiek organizētas LEADER programmas projekta “Stikls mājas interjerā” ietvaros. Nodarbības norisnāsies divos ciklos, būtībā – īsts plenērs!
Nodarbības ir bezmaksas, taču dalībnieku skaits tajās ierobežots, un priekšroka dalībai ir Sēlijas Vēsturiskās zemes lauku cilvēkiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Jēkabpils novads