* Rūjienas novads

06.11.2023 Rūjiena Seminārs -Viedā saimniekošana-permakultūra

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" Valmieras biroja rīko informatīvo semināru
Viedā saimniekošana-permakultūra - augsto dobju ierīkošana

06.11.2023 plkst.12.00

Lektore-Daira Ķilupe (Sertificēts permakultūru dizaineris)

Pieteikšanās- https://forms.gle/r1uyTBcZjStW5sEW8

plašāka informācija-Inga Ozoliņa mob.26308536, inga.ozolina@llkc.lv

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem Rūjienā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" Valmieras nodaļa rīko
informatīvo semināru par aktualitātēm lauksaimniekiem
29.03.2019 plkst. 10.00 Rūjienas Tautskolā

Programmā:
*Aktualitātes nodokļu grāmatvedībā saimnieciskās darbības veicējiem.
*Lauksaimniecībā izmantojamās datorprogrammas.
*Lauku attīstības programmas aktualitātes un pasākumi. Tiešmaksājumi.
*Finansējuma pieejamība lauksaimniecībā un uzņēmējdarbībā.

Semināra ilgums 3.5h

Informatīvs seminārs augkopjiem Rūjienā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" Valmieras nodaļa, rīko informatīvo semināru augkopjiem-
22.03.2019 plkst. 10.00
Rūjiena, Rūjienas Tautskola, Skolas iela 8a

Programmā:
Integrētā augu aizsardzība- normatīvie akti, noteikumi, prasības strādājot, lauku monitorings.
Integrētā augu aizsardzība- kaitēkļu un slimību kritiskie sliekšņi, uzskaites veikšana, augu aizsardzības līdzekļu norakstīšana

Lektore: Ilona Krūmiņa SIA LLKC augkopības konsultante
Semināra ilgums- 3h

Informatīvs seminārs Rūjienas nov. |ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā , 6. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas
par meža tēmām) konsultāciju projekts. Cirsmas vērtības noteikšana, faktori kas to ietekmē. Kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Lapas

Subscribe to RSS - * Rūjienas novads