Valkas novads

Valkas novads, Turna| : Par LIZ pārvaldības sistēmu un jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā

Valkas novada, Ērģemes pagasta,Turnas Tautas namā , 28.aprīlī pl.10.00, Valkas konsultāciju biroja informatīvais seminārs ": Par LIZ pārvaldības sistēmu un jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā"

Valkas KB, Kārķu pagasts/Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā

21.aprīlī pl.10.00, Kārķu pagasta Tautas namā , SIA LLKC Valkas konsultāciju birojs organizē informatīvo semināru "Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā"
Interesenti tiks informēti par izmaiņām atbalsta maksājumu saņemšanā un lauku saimniecību elektronisko pārvaldības sistēmu " Mans lauks"

Valkas KB/ Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā

12.aprīlī pl.10.00, Zvārtavas pagasta " Lutuskolā", pagasta pārvaldes telpās , SIA LLKC Valkas konsultāciju birojs organizē informatīvo semināru "Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā"
interesenti tiks iepazīstināti ar jaunajiem nosacījumiem atbalsta maksājumu saņēmējiem un datorprogrammas "Mans lauks" sniegtajām iespējām saimniecības datu apkopošanā.

Valkas KB| Pamatapmācības 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

Valkas KB 8. 9. 15 un 16.martā organizē : "Pamatapmācības 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai".

Mācības notiks ZOOM platformā, mācību sākums pl.10.00

pieteikties mācībām līdz 6.martam

Valkas KB| Zināšanu atjaunošana 2.reģ.klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Valkas konsultāciju birojs 09.februārī pl.10.00, organizē mācības "Zināšanu atjaunošana 2.reģ.klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.
Apliecību pārreģistrācija (pagarināšana) aktuāla tiem, kuri apliecības ieguvuši vai pārreģistrējuši 2018.gadā.
Mācības notiks ZOOM platformā
Lai piedalītos mācībās iepriekš jāreģistrējas sazinoties ar augkopības konsultanti.
Ilona Krūmiņa t. 29341748, ilona.krumina@llkc.lv
Pieteikšanās mācībām līdz 07.februārim

Putnkopības nozares modernizācijas un inovāciju ekonomiskais pamatojums mazajās saimniecībās

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Valka, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Putnkopības nozares modernizācijas un inovāciju ekonomiskais pamatojums mazajās saimniecībās

Pieteikšanās saite:  https://forms.gle/TMWrNKQMNMY3TGZr7

 Kontakti:

Valda Empele, tālr.: 29445406, e-pasts: valda.empele@llkc.lv

Valkas KB| Mācības "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana"

SIA LLKC Valkas konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana" (specializācija augkopība, dārzkopība)
Mācības notiks klātienē: Valkā, Rīgas iela 12A(bistro Jumis) , š.g. 11. un18. oktobrī, bet 20.un 24.oktobrī saimniecību apmeklējumi Vidzemē

Dalība mācībās ir bez maksas.

Mācību dalībniekiem jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

Lai piedalītos mācībās, nepieciešams laikus pieteikties.

Vietu skaits ierobežots!

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2022. gada 31. oktobris – 2022. gada 30. novembris
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādā vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā rīcībā:

Ērģemes pagasts | Lauka diena par starpkultūru nozīmi augsnes ielabošanā un kaitīgo organismu ierobežošanā

LLKC sadarbībā ar z/s “Lejasciņi” un Agroresursu un ekonomikas institūtu 12. jūlijā aicina apmeklēt lauka dienu  par starpkultūru nozīmi augsnes ielabošanā un kaitīgo organismu ierobežošanā.

Lauka diena notiks 12.07.2022. plkst. 11.00 Turnas kultūras namā, Ērģemes pagastā, Valkas novadā (GPS 57.754458,25.785221).

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads