Valkas novads

29.09.2023. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Jaunaudžu aizsardzība pretmeža dzīvnieku postījumiem."

Semināra tēma:Jaunaudžu aizsardzība pretmeža dzīvnieku postījumiem.

- Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm, to postījumi.
- Iespējas un risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem.
- Dažādu līdzekļu un palīgmateriālu raksturojums, to darbības efektivitātes salīdzinājums. Piemēram,- Cervacol,Plantskyd,Trico.
- Aizsardzības līdzekļu sagatavošana darbam un praktiskā pielietošana.

Lektori: Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas Vecākais mežsaimniecības konsultants)

29.09.2023. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana"

Semināra tēma:Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana

- Dabas vērtības un tām vēlamā apsaimniekošana plānoto mežaparku teritorijā Kārķos un Ērģemē.
- Dabas vērtības elementi( dižkoki, aizsargājamāssugas un biotopi, bioloģiski nozīmīgas struktūras).
- Iespējamā plānošanas un apsaimniekošanas stratēģija dabas vērtību saglabāšanai un īstenošanai.
- Invazīvās sugas, to ierobežošanas stratēģija.

Lektori: Anete Pošiva -Bunkovska (Biotopu eksperte)

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2023. gada 11. septembris – 2023. gada 11. oktobris
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādā vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā rīcībā:

30.06.2023 | Lauka diena par fungicīdu lietošanu ziemas kviešu sējumos

LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Tūži” (Kārķu pagasts, Valkas novads), biedrību Zemnieku saeimu un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti  30. jūnijā aicina apmeklēt lauka dienu „Ziemas kviešu slimību ierobežošana, izmantojot atbalsta sistēmu “Vesels augs””.

Norises laiks un vieta: 30.06.2023. no pulksten 11.00 līdz 14.00, “Dibeņos”, Kārķu pagasts, Valkas novads, GPS: 57.807639, 25.582480.

Valkas novads, Turna| : Par LIZ pārvaldības sistēmu un jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā

Valkas novada, Ērģemes pagasta,Turnas Tautas namā , 28.aprīlī pl.10.00, Valkas konsultāciju biroja informatīvais seminārs ": Par LIZ pārvaldības sistēmu un jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā"

Valkas KB, Kārķu pagasts/Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā

21.aprīlī pl.10.00, Kārķu pagasta Tautas namā , SIA LLKC Valkas konsultāciju birojs organizē informatīvo semināru "Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā"
Interesenti tiks informēti par izmaiņām atbalsta maksājumu saņemšanā un lauku saimniecību elektronisko pārvaldības sistēmu " Mans lauks"

Valkas KB/ Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā

12.aprīlī pl.10.00, Zvārtavas pagasta " Lutuskolā", pagasta pārvaldes telpās , SIA LLKC Valkas konsultāciju birojs organizē informatīvo semināru "Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem 2023.gadā"
interesenti tiks iepazīstināti ar jaunajiem nosacījumiem atbalsta maksājumu saņēmējiem un datorprogrammas "Mans lauks" sniegtajām iespējām saimniecības datu apkopošanā.

Valkas KB| Pamatapmācības 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

Valkas KB 8. 9. 15 un 16.martā organizē : "Pamatapmācības 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai".

Mācības notiks ZOOM platformā, mācību sākums pl.10.00

pieteikties mācībām līdz 6.martam

Valkas KB| Zināšanu atjaunošana 2.reģ.klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Valkas konsultāciju birojs 09.februārī pl.10.00, organizē mācības "Zināšanu atjaunošana 2.reģ.klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.
Apliecību pārreģistrācija (pagarināšana) aktuāla tiem, kuri apliecības ieguvuši vai pārreģistrējuši 2018.gadā.
Mācības notiks ZOOM platformā
Lai piedalītos mācībās iepriekš jāreģistrējas sazinoties ar augkopības konsultanti.
Ilona Krūmiņa t. 29341748, ilona.krumina@llkc.lv
Pieteikšanās mācībām līdz 07.februārim

Putnkopības nozares modernizācijas un inovāciju ekonomiskais pamatojums mazajās saimniecībās

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Valka, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Putnkopības nozares modernizācijas un inovāciju ekonomiskais pamatojums mazajās saimniecībās

Pieteikšanās saite:  https://forms.gle/TMWrNKQMNMY3TGZr7

 Kontakti:

Valda Empele, tālr.: 29445406, e-pasts: valda.empele@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads