Risinājumu izstrāde bērza finierkluču plantāciju produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai ar krājas kopšanas cirtēm

Projekta koordinators: Kaspars Liepiņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtas "Silava" , e-pasts: kaspars.liepins@silava.lv

Sadarbības partneri:

Latvijas Valsts mežzinātnes institūtas "Silava"

SIA "Latvijas Finieris Mežs"

Meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants”

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

Virzība uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, lai panāktu valsts ekonomikas ilgtermiņa attīstību un iedzīvotāju labklājību. Kā vienam no nozīmīgākajiem valsts ekonomikas balstam, arī meža nozarei jāmeklē risinājumi, kā paaugstināt produktivitāti un ieviest inovatīvus risinājumus gan meža apsaimniekošanā, gan jaunu produktu ražošanā. Plantāciju mežu izveide un to pareiza apsaimniekošana ne vien ļauj efektīvāk izmantot mūsu galveno resursu – zemi, bet arī mazina saimniecisko spiedienu uz dabiskajiem mežiem, veicinot CO2 piesaisti un sniedzot ieguldījumu globālo ekoloģisko procesu regulēšanā. Bērza koksnes plātņu materiālu (saplākšņa) ražošana ir kļuvusi par vienu no Latvijas kokapstrādes nozares vizītkartēm pasaules tirgos. Resursu - augstas kvalitātes bērza apaļkoku reģionālā pieejamība ilgtermiņā ir galvenais finierrūpniecības attīstību un investīciju piesaisti limitējošais faktors. Bērza finierkluču plantācijas, kas ierīkotas pielietojot ģenētiski augstvērtīgu reproduktīvu materiālu ir viens no risinājumiem, kā nodrošināt kvalitatīvus izejmateriālus pašmāju saplākšņu ražotāju vajadzībām, samazinot to izaudzēšanai nepieciešamo laiku.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt praktiski pielietojamu modeli bērzu finierkluču plantāciju un mežaudžu krājas kopšanas ciršu ekonomiskās efektivitātes aprēķiniem, kā arī sagatavot vadlīnijas audžu produktivitātes un iegūstamās apaļkoksnes kvalitātes uzlabošanai ar krājas kopšanas cirtēm un veicināt mežsaimnieku un koksnes pārstrādes uzņēmumu sadarbību augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā no bērza apaļkoksnes. Sadarbībā ar meža īpašnieku korporatīvajiem uzņēmumiem, juridiskajām personām, ražotājiem un zinātniekiem tiks izveidots produkts, kas būs izmantojams bērzu plantāciju mežu apsaimniekošanas ekonomiskās efektivitātes maksimizēšanai, vienlaicīgi nodrošinot augstas kvalitātes izejmateriālu piegādes koksnes pārstrādes uzņēmumu vajadzībām nākotnē.

Bērzu finierkluču plantāciju apsaimniekošanas modeļa izstrādei nepieciešamie dati par koku augšanas rādītājiem pie dažādiem apsaimniekošanas režīmiem tiks iegūti ilglaicīgajos parauglaukumos, kuru ierīkošana, uzturēšana un uzmērīšana ir viens no šī pētījuma nozīmīgākajiem uzdevumiem. Lai veicinātu projekta rezultātā izstrādātā modeļa un uz ilgtermiņa pētījumu bāzes izstrādāto bērza plantāciju kopšanas rekomendāciju ieviešanu praksē, tiks organizēti semināri meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

Projekta īstenošanas periods no 2017. gada 2. oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim

Projekta izmaksas:

Attiecināmās izmaksas 99996,76 EUR

Publiskais finansējums 89997,08 EUR

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Liepiņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks

Informācija par aktīvajiem pētījumiem šeit: http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/220