22. janvārī plkst. 16.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā „I Latvijas un ārzemju pieredzes stāsts” •

22. janvārī plkst. 16.00 Jumurdas pagasta Saieta ēkā „I Latvijas un ārzemju pieredzes stāsts”
• Santa Lasmane Radzvilaviča - par mājražošanas uzsākšanu un Austrijas pieredzi;
• Gunārs Vīgants - par gaļas lopu audzēšanu bioloģiskajā saimniecībā un Francijas pieredzi

Datums: 
22. Janvāris, 2015