28.05.-30.05.24 I “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas/piena liellopi)" I Daugavpils konsultāciju birojs

LLKC Daugavpils KB rīko 16h mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas/piena liellopi)"
Mācības norisināsies divas dienas KLĀTIENĒ:
28.05.2024 – plkst. 10:00-16:30. Klātienē. Daugavpilī, Sēlijas ielā 25, «Lauku centrs» ēkā, 3. stāvā.
30.05.2024 – plkst. 10:00-16.30. Saimniecībās: Zs «Arāji", Dubnas pagasts, Augsdaugavas novads
OBLIGĀTI JĀPIEDALĀS ABAS DIENAS

*Mācības kvalifikācijas celšanai;
*Saimniecībām, kuras pieteikušās atbalsta intervencei «Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinoša lopkopība»;
*Saimniecībām, kuras pieteikušās atbalsta intervencei «Bioloģiskā lauksaimniecība»;
*Gaļas/Piena lopu pārraugiem;

Lektori: Anda Leikuma: LLKC Krāslavas KB Lopkopības konsultante;
Anita Miltiņa: LLKC Daugavpils KB Lopkopības konsultante.

Programmā:
*Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām.
Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu audzēšana, turēšana atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem.
*Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām.
*Mītņu iekārtojums un aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā
*Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai
*Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kā arī visu minēto personu ģimenes locekļi vai ganāmpulku īpašnieki, mākslīgās apsēklošanas tehniķi.

Vietu skaits ierobežots.
OBLIGĀTA iepriekšēja pieteikšanās līdz 12.03.2024.
e-pasts: elvira.sokolova@llkc.lv
tālr: 25964228

Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana video un audio ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija:
Elvīra Sokolova, 25964228, elvira.sokolova@llkc.lv

Datums: 
28. Maijs, 2024 līdz 30. Maijs, 2024