31.05.22. un 01.06.22.| Ventspils konsultāciju centra organizētas mācības "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (piena nozare). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai

LLKC Ventspils konsultāciju birojs organizē mācības "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (piena lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību ".

Mācību laiks: 31.05.22. un 01.06.22. no 10:00 līdz 16:30, kopā 16 akadēmiskās stundas (obligāta dalība abās mācību dienās)

Mācības notiks: Tārgales pamatskolā un Z/S "Ābolkalni" (Ventspils nov., Piltenes pag.)

Lektori: Silvija Dreijere (LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja); Andris Skudra (LLKC augkopības konsultants) un Laila Plīta (LLKC lopkopības konsultante).

Mācību programmu skatīt pielikumā.

Mācību noslēgumā tiek izsniegts apliecinājums.

Dalībnieku skaits mācībās ir ierobežots. Mācību grupa ir nokomplektēta.

Jautājumu gadījumā sazinieties: Īrisa Roze-Posuma, mob.tālr. 29277011, e-pasts: irisa.roze@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.

Atbalsta ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA un LAUKU ATBALSTA DIENESTS.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma_llkc04ve09-m_1.doc163.5 KB
Datums: 
31. Maijs, 2022 līdz 1. Jūnijs, 2022