Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

25. jūlijā, Priekuļos, pulksten 10.00 notiks informatīvais seminārs lauksaimniekiem:

Semināra norises vieta: Priekuļu novada pašvaldības ēkā, Cēsu prospekts 5

• Par atbalsta piešķiršanas kārtību un noteikumiem, piesakoties projektam ’’Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai’’, Baiba Kiršblate, ZVRLP pārvaldes vadītāja vietniece
• VLT aktivitāte ‘’Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai’’, Gunda Veļika, LLKC Cēsu KB
• Aktualitātes par Arodapmācību projekta norisi un īstenošanu, Dace Kalniņa, LLKC Cēsu KB

Par semināru interesēties 26360434, Gunda Veļika, LLKC Cēsu KB

Datums: 
25. Jūlijs, 2016