Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības zaķveidīgajiem