Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvas plānošanā

Mērķauditorija: Latgales reģiona, novadu, VRG, sava uzņēmuma attīstības plānotāji, esošie un topošie uzņēmēji, potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji, citi interesenti.
Semināra mērķis: Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvu izzināšana no teorijas līdz praktiskiem risinājumiem
Semināru vadīs: Sanita Kalnača – Pārresoru koordinācijas centra (PKC) Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante
Norises vieta, moderators:
Zoom tiešsaistē 26.05.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
26.05._zalais_kurss_afisa.jpg879.25 KB
Datums: 
26. Maijs, 2022