Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem