SIA LLKC Preiļu konsultāciju biroja klātienes informatīvais seminārs "Aktualitātes lauksaimniekiem"

SIA LLKC Preiļu konsultāciju biroja klātienes informatīvais seminārs "Aktualitātes lauksaimniekiem"
29.04.2022 Rožkalnu KN - Rimicāni, Saules ielā 16,
Sākums 10:00 līdz 13.20

Semināra tēmas:
*LLKC jaunumi un iespējas lauksaimniekiem - Iveta Sondore (LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante)
*PVD aktualitātes lauksaimniekiem:
- Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības 2022.gada plāns. 2. * Biodrošības pasākumi novietnēs(cūku , putnu novietnes)
-Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības.
- Labturības prasības mājas(istabas) dzīvnieku turēšanai.
- Dzīvnieku aizsardzības likums - Ilga Raubiško (PVD Dienvidlatgales pārvaldes inspektore)
* Valsts augu aizsradzības dienesta aktualitātes un jaunumi - Miķelis Geiba (VAAD Vecākais inspektors (augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu uzraudzība))
* LAD aktualitātes - Ināra Lukaševiča (Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja)
* ES tiešo maksājumu jaunā sezona un aktualitātes- Aivars Znotiņš (LAD Dienvidlatgales RLP TM nodaļas vadītājs)
*LAD kontroļu veikšana un lauku precizēšana - Natālija Dektjarjova (Dienvidlatgales RLP Kontroles un uzraudzības
daļas vadītāja)
*Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā - Inese Magdalenoka (LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultante)

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrjas un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" noslēgto līgumu nr. 2021/125 28.12.2021 Aktivitāte "Informatīvi izgītojošu semināru organizēšana visā Lavijā"
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MNISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
3pr-s.jpg366.95 KB
Datums: 
29. Aprīlis, 2022