Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde

Projekta koordinatore:
Anita Boldāne, e-pasts: anita.boldane@tpriga.lv

Sadarbības partneri:
- SIA Latgales dārzeņu loģistika,
- ZS Kliģeni,
- Biedrība Latvijas dārznieks,
- Malnavas koledža,
- Rīgas Tehniskā universitāte.

Projekta mērķis ir izstrādāt visiem pieejamu metodiku siltumnīcu kompleksu gaismošanas sistēmu izvēlei, kas atbilstu uzņēmuma uzstādīto ekonomisko un kvantitatīvo mērķu sasniegšanai.

Šāda veida metodika pašlaik nav pieejama, katrs audzētājs apgaismojuma sistēmu izvēlas balstoties uz subjektīviem faktoriem. Izstrādātā metodika būs pilnīgi jauns un  visiem interesentiem pieejams bezmaksas produkts, kas turpmāk var tikt izmantots ne tikai saimniecisku lēmumu pieņemšanai, bet kā augstākā līmeņa vadlīnija un nozares standarts.

Projekta galvenās darbības: mērījumu un pētījumu veikšana, kas tiks izmantoti metodikas izstrādei.

Projektu plānots realizēt laika posmā no 01.08.2018.-29.11.2023.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 118915,17 eiro

 

 Informāciju sagatavoja:
Anita Boldāne