Zaļmēslojumu maisījumu un augu lauzējveltņa izmantošana tiešās sējas risinājumiem graudaugu audzēšanā integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā

Projekta  vadošais partneris un koordinators  ZS „Ķiveļi”  īpašnieks Jānis  Kleins

Projekta  sadarbības parneri lauksaimnieki:
SIA „ Briči” 
ZS „Mucenieki"
Dišlera zemnieku saimniecība "JAUNLUNTES"

Projekta sadarbības partneris pētnieks:
APP „Agroresursu un ekonomikas institūts”

Darbības un projekta kopsavilkums
Graudaugu audzēšana Latvijā šobrīd ļoti strauji attīstās kā intensīvā tā bioloģiskā, katra no tām sastopas ar savām problēmām, taču daudzkas attīstības scenārijos ir līdzīgs. Intensīvajā graudkopībā nepietiekošās augmaiņas un organiskā mēslojuma trūkuma dēļ ir vērojama augsnes noplicināšanās un tās auglības kritums, kas noved pie arvien lielāku resursu patēriņa augstu ražu nodrošināšanai. Jau veidojas vietas Latvijā, kur pat ar labu resursu nodrošinājumu graudaugu ražas sāk kristies. Lai nepieļautu tādu platību paplašināšanos arvien straujākā tempā, ir jāmeklē ilgtermiņa risinājumi. Ir jāstrādā vismaz trīs virzienos – augsnes organiskās vielas papildināšana, augsnes struktūras uzlabošana, augsnes mikrobioloģiskās aktivitātes paaugstināšana. Savukārt lai apmierinātu arvien pieaugošo pieprasījumu pēc bioloģiskiem graudiem, saimniecībām ir nepieciešams celt ražības. Lai to panāktu, ir augsne papildus jānodrošina ar organisko mēslojumu, vienlaikus risinot nezāļu un citu kaitīgo organismu ietekmes samazināšanu uz ražu. Nepietiekošā mājdzīvnieku blīvuma dēļ visas graudaugu platības nav iespējams nodrošināt ar kūtsmēsliem.

Iepējamie risinājumi: zaļmēslojuma augu un to maisījumu ietekme uz pēcaugu augšanu ir ievērojama, tādēļ ir vajadzīgi risinājumi, kas šo pozitīvo ietekmi pastiprina, vienlaikus samazina resursu patēriņu, bet ilgtermiņā saglabā augsnes auglību un spēju veidot labas graudaugu ražas. Lai pilnvērtīgi atrisinātu šos uzdevumus ir vajadzīgi izmēģinājumi kur tiek izmantoti dažādi zaļmēslojuma maisījumi aizņemtajā papuvē ziemāju graudaugu sējai, kuri kalpos kā mulčas masa graudaugiem, ko veidos ar augu lauzējrulli (roller crimper), izmantojot tiešās sējas priekšrocības.

Paredzamie ieguvumi:

  1. -Tiek stiprināta augsnes auglība, struktūra un mikrobioloģiskā aktivitāte;
  2. -Stabilizēta graudu ieguve bioloģiskajās un intensīvajās saimniecībās;
  3. -Ievērojami samazināts resursu patēriņš;
  4. -Graudaugu saimniecībās uzlabojas finanšu rādītāji un attīstības stabilitāte;
  5. -Samazinās SEG emisijas no aramzemes.

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2018.-30.07.2023.

Kopējās projekta izmaksas 73432,70 euro bez PVN.

 Informāciju sagatavoja:

Jānis Kleins z/s ‘Kiveļi”  īpašnieks