Kārķu pagasts. Aktualitātes lauksaimniekiem 2015.gada sezonā.