Mācības Madonā: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās. Piena lopkopība

Datums: 
27. Marts, 2019
Reģions: 
Vieta: 
Madonas LLKC KB zāle

27.03.2019., 29.03.2019. un 03.04.2019.
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Mācību tēma: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (dzīvnieku suga pēc izvēles) Piena lopkopība

Poruka ielā 2, Madona, Madonas LLKC KB zāle

Kontaktinformācija: 
SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: