Balvi | Mācības: Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (putnkopība)

Datums: 
2. Maijs, 2019 līdz 3. Maijs, 2019
Vieta: 
Balvi (1. d.) / Madonas novads (2. d.)

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs 2019. gada 2. un 3. maijā organizē divu dienu mācības putnkopībā par kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošanu.

Apmācību struktūra: 2 dienu mācības (obligāta dalība abās mācību dienās).

Mācību norises laiks:
1. diena: 02.05.2019. plkst. 10:00. LLKC Balvu konsultāciju birojā (2.stāva zālē), Brīvības ielā 46a, Balvos
2. diena: 03.05.2019. praktiskās nodarbības - izbraukums uz divām saimniecībām Madonas novadā – Z/S “Gribēni” un SIA “TD Sveķi” (transports tiek nodrošināts)

Lektori: Māra Butka (Pasaules putnkopības zinātniskās asociācijas Latvijas biedrības valdes priekšsēdētāja)

Mācību maksa: ~22 EUR, t.sk., PVN (mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar
meža zemes platību līdz 50 hektāriem).

Mācību tēmas:

Mācību teorētiskajā daļā tiks apskatītas šādas tēmas: produkcijas kvalitātes rādītāji un tos ietekmējošie faktori; dzīvnieku audzēšana un turēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei; dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipi un barības veidu nozīme dzīvnieku ēdināšanā; ražošanas izmaksu aprēķināšana saimniecībās.
Praktiskajās nodarbībās būs iespējams iepazīties ar zemnieku saimniecības “Gribēni” un SIA “TD Sveķi” pieredzi lopkopības produkcijas ražošanas organizācijā saimniecībā; lopbarības kvalitātes novērtēšanā un produkcijas kvalitātes nodrošināšanas organizācijā saimniecībā.

Pēc mācībām apmeklētājiem tiek piešķirts sertifikāts.

Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās un jāapliecina iesaiste lauksaimniecības nozarē (piemēram, iesniegts platību maksājumu iesniegums), vietu skaits ir ierobežots!

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Arita Boka, tālr. 29471841, e-pasts – arita.boka@llkc.lv
Nora Boka tālr. 27874785, e-pasts – nora.boka@llkc.lv

! Piesakoties jānosauc dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis.

*Mācības tiek nodrošinātas LAP investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44; *Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.*MK noteikumi Nr. 705 .

Kontaktinformācija: 
29471841; arita.boka@llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: