Saimniecība “Zvīņas L” samazinājusi sezonalitātes ietekmi

Šī gada rudenī īstenojās Kolkas pagasta zvejnieku saimniecības “Zvīņas L” īpašnieka Andra Laukšteina iecere iegādāties traktortehniku ar nepieciešamo aprīkojumu, lai  pilnveidotu līdzšinējo piekrastes zvejniecības saimniecisko darbību, paplašinātu darbības un pakalpojumu klāstu, mazinātu nodarbinātības sezonalitāti.

Vietējā rīcības grupā “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” saimniecība piedalījās Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu konkursa “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” rīcībā “Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana”. Īstenojot jau atbalstīto projektu, saimniecība iegādājās riteņtraktoru ar papildaprīkojumu (piekabi, hidromanipulatoru un vinču), kura jauda ir līdz 100 zirgspēkiem. Andris paredz traktoru izmantot saimniecības vajadzībām, zvejas inventāra transportēšanai, lai optimizētu pašreizējo zvejas rīku pārvadāšanas iespējas. Liekot lietā jauno tehniku, būs iespējams samazināt kopējos izdevumus piekrastes zvejas nodrošināšanai.

Zvejnieku saimniecība “Zvīņas L” izveidota 2000. gadā, nodarbojas ar piekrastes zvejniecību Baltijas jūras piekrastē no Ventspils līdz Kolkai. Šajā posmā nav nevienas laivu piestātnes, un zveja ir organizēta tieši no jūras liedaga, tādēļ traktortehnika ir būtiski nepieciešama.

“Zvīņas L” darbība ir saistīta tikai ar piekrastes zvejniecību, lielākoties tā ir reņģu zveja ar stāvvadiem. Zvejniecība piekrastē ļoti lielā mērā ir atkarīga no vairākiem faktoriem, ko cilvēka spēkiem nav iespējams ietekmēt. Līdz ar to piekrastes zvejniecības gala rezultāts ne mazākā mērā nav prognozējams, piemēram, ja ilgstoši pūš zvejai nelabvēlīgs vējš. Ievērojamus postījumus nodara arī roņi.

Lai gan 2018. gadā ir bijusi lieliska reņģu nozveja, ir jādomā, kā saimniecību padarīt rentablu, mazinātu dīkstāves zaudējumus zvejas ierobežojuma laikā. Jau šogad Andris īsteno iecerēto, izmantojot jauno tehniku, nodarbina savus darbiniekus malkas sagādē saimniecības vajadzībām – zivju kūpināšanai. Saimniecība darbības sezonalitātes mazināšanai jau sākusi nodarboties ar meža izstrādi, un sniedz pakalpojumus vietējiem piekrastes iedzīvotājiem, nodrošina tos ar kurināmo.

Viss plūst un mainās. Tāpat kā ūdeņi un zivsaimniecības nozare, kura ir saistīta ar ūdeņu bagātību izmantošanu. Nozarei jāiet uz priekšu un dažādie izaicinājumi jāuztver nevis kā nepārvarams šķērslis, bet kā jauna iespēja, kurai nepieciešams mūsdienīgs, inovatīvs risinājums.

Ilze Šteine,

Dundagas novada piekrastes un lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru