Aitu audzētāji pulcējas saimniecībā “Springaita”

GalerijaPrint

Gaļas aitu audzētāju interešu grupas dalībnieki apmeklēja SIA “Springaita”. Kopējais aitu skaits ir 574, no kurām 201 aitu māte. Saimniecībai ir šķirnes aitu audzēšanas statuss. Pamatā ganāmpulks sastāv no Latvijas tumšgalvēm, kā arī 30 gaļas šķirnes krustojuma aitiņām. Papildus šķirnes dzīvnieku audzēšanai saimniecība nodarbojās ar gaļas šķirnes dzīvnieku audzēšanu. Aitu lecināšanai izmanto LT, T, VMV šķirnes teķus.

Uz jautājumu, kāpēc aitu lecināšanai izmanto divu gaļas šķirņu teķus, saimniece Elita Norberte atbild, ka katram klientam sava gaume. Tekselas šķirnes kautķermenim ir vairāk mīkstumu, lielāka ciska, turpretī vācietēm – smalkāki kauli. Tekselas šķirnes jēri piedzimst dzīvelīgāki, uzreiz sāk meklēt, ko ieēst. VMV šķirnes aitiņām ir laba auglība, bet ir gadījumi, kad mamma uzreiz negrib pieņemt jēru. Literatūrā tiek minēts, ka Tekselas aitām var būt apgrūtinātas dzemdības. Elita piebilda, ka saimniecībā šādu problēmus nav, vienlīdz labi atnesās abu šķirņu aitas.

Jaunās aitiņas saimniecībā tiek lecinātas 1,5 gadu vecumā, kad to svars nav mazāks par 70 kg. Lecināšanas sezonu uzsāk oktobra vidū, novembrī, lai jēri dzimtu martā, aprīlī, lai atnešanās sezona būtu kompakta un, izejot ganībās, jēri būtu pieņēmušies svarā. Aitas pirms lecināšanas tiek nocirptas, attārpotas, apkopti nagi. Attārpošanu veic divas reizes gadā. Aitu cirpšana un nagu griešana ir maksas pakalpojums.

Aitu mātes netiek piebarotas ar graudu barību, izņemot laiku pēc atnešanās. Mazajiem jēriem ierīkots “bērnu dārzs”, kur tie saņem spēkbarības maisījumu. Aitu mātes ziemošanas periodā saņem sienu un skābsienu, kura sausnas saturs nav zemāks par 30%. Skābsienu gatavo rituļos. Uz katra atzīmē gatavošanas laiku un lauku, no kura iegūts. Uzsākot ziemošanas periodu, vispirms izēdina no atāla gatavotos rituļus, tad rituļus, kas gatavoti vēlākā laika periodā. Labākais skābsiens paliek uz aitu atnešanās laiku. Nobarojamiem jēriem izēdina spēkbarības maisījumu, kas sastāv no auzām, kviešiem, zirņiem.

Nobarojamos dzīvniekus realizē SIA “IDZ” ražotnei “Sidrabjērs”. Saimniecība izmanto kaušanas un fasēšanas pakalpojums. Gatavo produkciju pārdod tirgū

Vērtīgākās atziņas no SIA “Springaita”: ja nodarbojās ar gaļas aitu audzēšanu, katram saimniekam ir jāizvēlas savai saimniecībai piemērots gaļas šķirnes teķis. Lopbarības izmaksas ir atkarīgas no rupjās lopbarības kvalitātes. Jo labāks skābsiens, siens, zālāji, jo zemākas būs barības izmaksas.

Hermīne Leišavniece,

LLKC Balvu konsultāciju biroja lopkopības konsultante                                                   

Foto galerija: 

Pievienot komentāru