Iznācis “Lauku Lapas” maija numurs

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” maija  numurs.  Tajā stāstām par LLKC iesaistīšanos lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanā un iepazīstinām ar pašreizējām mācību iespējām lauksaimniecībā nepieciešamajās profesijās, kas uzskatāmi apkopotas kartē.

Publicēta intervija ar Aivars Lapiņu, kurš ir Latvijas Zemkopības ministrijas pārstāvis Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā OECD – par to, kā tajā tiek pārstāvētas Latvijas lauksaimniecības intereses un kādi ir organizācijas patlaban aktuālie jautājumi.

Grāmatvedības sadaļā – par sezonas laukstrādnieku nodokļa piemērošanu un nosacījumiem, kas jāievēro tirgos un ielas tirdzniecības vietās.

LLKC vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils raksta par daudzajiem aspektiem, kāpēc dārzos nepieciešami aizsargstādījumi. Publicēti arī pētījuma rezultāti par ziemas kviešu slimību attīstības tendencēm Latvijā.

Labās pieredzes stāsti no novadiem, ko sagatavojuši LLKC konsultanti: saimniecību “Paegļi” Rojas novadā, kas lielākoties audzē krūmmellenes, un mājražotāju produkcijas veikaliņa atvēršanu Saldū. Savukārt rubrikā “Tavs konsultants” – par LLKC Aizkraukles biroja vadītāju un uzņēmēju Madaru Vēveri.

Sadaļā “Čiekurs” atgādinām, kādi darbi jāvēic pēc meža iestādīšanas pavasarī.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” par elastīgākām KLP pārbaudēm, miltu tārpu izmantošanu kā jaunu pārtikas produktu u. c.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA NR. 5 (194)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru