Finansēšana

Valsts ieņēmumu dienests kopā ar Labklājības ministriju informē, ka 2013. gada 19. februārī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr.

Deklarācijas iesniegšanas termiņš

Daži svarīgi rādītāji algu aprēķiniem 2013. gadā

Minimālā mēneša darba alga

200 Ls

Stundas tarifa likme

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām par 2012. taksācijas gadu ir piemērojami šādi rādītāji:

1. vidējās svērtās īstermiņa kredītu procentu likmes kredītiestādēs 2012. gada decembrī:

Par vienkāršoto nodokļa rēķinu

Valsts ieņēmumu dienests metodiskajā materiālā skaidro problēmas ar vienkāršotajiem nodokļa rēķiniem saskaņā ar PVN likuma 126. pantu.

2013. gada janvārī tika publicēti un stājās spēkā vairāki jauni MK noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumu.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība

Lapas