Finansēšana

Rokasgrāmata par korporatīvajām krājaizdevu sabiedrībām (turpmāk tekstā KKS) paredzēta ikvienam interesentam, kas vēlas apgūt un plašāk izzināt KKS būtību, funkcijas, vēsturisko attīstību un praksi mūsdienās